Demokraten

Bobilturistenes nye favoritt – fastboende reagerer

– Vi har fått henvendelser fra fastboende og hyttenaboer om det økte trykket av bobiler i Vikerhavn, sier Hvalers næringssjef, Bjørn Winther Johansen.

Selv om plassen ved den gamle fiskehavna sydvest på Asmaløy i utgangspunktet er tiltenkt som P-plass, og ikke bobilparkering, er det ikke forbudt å overnatte i et kjøretøy, forteller Winther Johansen.

– Det er ikke fastsatt noen begrensninger på hvor lenge man kan stå på denne parkeringen. Men om et kjøretøy for eksempel parkerer én uke i Vikerhavn, kan vi se det ved å skanne bilskiltet og få opp bilens data.

Friluftsrådets utedo

Økt bobilturisme medfører også ønske om sanitæranlegg.

– I Vikerhavna har Oslofjorden friluftsråd en utedo som er tilgjengelig for turfolket. Vi registrerer at denne nå må tømmes oftere enn i et «normal» år, sier næringssjef Johansen.

Tidligere i år varslet Hvalerordfører Mona Vauger (Ap) en mangedobling av antallet bobilplasser i øyriket. Vauger lanserte flere planer, men de blir neppe klare til bruk denne sesongen.

Imidlertid videreføres tilbudet med fem bobilplasser ved Hvaler rådhus, forteller Bjørn Winther Johansen, næringssjef i Hvaler kommune. Døgnprisen for bobiler er 300 kroner.

– Plassene er merket opp og klare til bruk fra 26. juni. Hittil i år har det vært bobilsjåfører som har brukt plassene i helgene, og betalt vanlig parkering som for personbiler. Ved rådhuset er det begrensning på maks tre døgn for bobilturistene.

Innenfor moloen i Vikerhavn er det  gjestehavn og båtplasser. Plassen er et populært utgangspunkt for turer i et åpent landskap ut mot havet. Mange bobilturister har også oppdaget perlen på Asmaløy.

Ingen tømmestasjon i år

Forurensningsloven slår fast at alle kommuner skal ha tømmestasjoner for spillvann og toalettavfall.

– Kommunen har krav på seg til å etablere dette. Tømmestasjon for gråvann og sortvann er foreløpig ikke etablert i kommunal regi. Det arbeides med å se på løsninger på Sandbakken og/eller Skipstadsand. Vi skal få dette klart til sesongen, sa ordfører Mona Vauger (Ap) til Dagsavisen Demokraten i mars.

– Det blir ikke klart i år, kontrer næringssjef Winther Johansen.

– Vi ser på kostnadsbildet og tekniske løsninger for dette. Målet er at Hvaler kommune har etablert en tømmestasjon som er klar til bruk sommeren 2022.

En toalettkassett i bobil har normalt kapasitet til kun 20 liter sortvann. Har helgebesøkende bobilister på Hvaler alternative tømmemuligheter før en kommunal tømmestasjon er på plass?

– Sand marina har tømmemulighet, svarer Bjørn Winther Johansen.

Tidligere har ordfører Mona Vauger også lansert muligheten for etablering av seks bobilplasser på Skipstadsand – med strøm, vannpost og tømmestasjon. Hva er status i dette prosjektet?

– Per i dag er det ikke aktuell. Vi vil utrede bobilplasser i kommunen senere. Skipstad kan da komme opp igjen som en aktuell plass, avslutter Hvalers næringssjef.

Mer fra Dagsavisen