Demokraten

Hvaler-ordfører satser på mangedobling av antallet bobilplasser

I fjor etablerte Hvaler kommune fem midlertidige bobilplasser på parkeringsplassen bak rådhuset. I år har ordfører Mona Vauger (Ap) flere planer for bobilturisme i øyriket.

Nylig varslet Hvaler-ordføreren nye regler for bruk av teltplassen på Storesand. Nå vil hun legge bedre til rette for turister som kommer i bobil eller campingvogn.

– Vi ønsker rullende gjester hjertelig velkommen til Hvaler. Informasjon til denne gruppa har vi forbedret via nettsteder og skilting. Teltplassen på Storesand er kun for fotturister og ingen campingplass, derfor blir nærmeste plass for bobiler ved rådhuset, sier Vauger.

– Politisk er vi opptatt av å ha bobilparkeringsplasser i nær tilknytning til god infrastruktur som restauranter og butikker.

Salget av bobiler økte voldsomt i fjor. Hvaler-ordfører Mona Vauger (Ap) er ikke enig i at kommunen de siste årene har nedprioritert denne formen for turisme.

Utvider tilbudet

I tillegg til videreføring av fjorårets tilbud med fem plasser ved rådhuset på Skjærhalden ramser ordfører Mona Vauger opp følgende planlagte tilbud:

– Asmaløy, Skipstadsand: Nytt tilbud med foreløpig vurdering på seks plasser, hvor antallet kan økes. Infrastruktur som strøm, vannpost og tømmestasjon vurderes.

Saken fortsetter under videoen

– Skjærhalden, Rove, Idrettslag/ (kommunen): Idrettslaget ønsker å bruke sommeren 2021 til å få driftserfaring fra å drive et slikt tilbud. Det anslås at plassen kan tilby 10–20 plasser. Idrettslaget ønsker at kommunen bidrar til å drive tilbudet i år med tanke på nødvendige personalressurser for oppsyn og plassansvarlig. Kommunen vil forsøke å løse dette, men anlegget må fra 2022 drives av idrettslaget dersom «testsesongen» blir vellykket. Rove har fasiliteter som sanitæranlegg.

– Skjærhalden, Hvaler Golfbane AS – privat drift: Tilbudet er åpent fra våren i år og vil ha 12 opparbeidede plasser med strøm. Golfanleggets restaurant og sanitærtilbud kan benyttes som en del av tilbudet.

Vi er opptatt av å tilrettelegge, og at plassene skal ligge i gangavstand til restauranter og infrastruktur.

—  Hvaler-ordfører Mona Vauger (Ap)

Mona Vauger har tro på at alle planene lar seg gjennomføre til årets sesong.

– Ja, oppsummert vurderes det som realistisk at alle tilbud ovenfor kan være i drift for sommeren 2021. Dette forutsetter at forutgående søknadsprosess for rådhuset, Skipstadsand og Rove har positivt utfall med tanke på dispensasjon fra planformålet. Noe som blant annet inkluderer prosess med nabovarsler, vurderinger fra brannvesenet – og administrasjonens egne vurderinger knyttet til nødvendige investeringer for infrastruktur på plassene, sier hun.

Etablerer tømmestasjon

Forurensningsloven slår fast at alle kommuner skal ha tømmestasjoner for spillvann og toalettavfall. Når kommer dette på Hvaler?

– Det stemmer, kommunen har krav på seg til å etablere dette. Tømmestasjon for gråvann og sortvann er foreløpig ikke etablert i kommunal regi. Det arbeides derfor med å se på løsninger på Sandbakken og/eller Skipstadsand. Vi skal få dette klart til sesongen, svarer ordfører Mona Vauger (Ap).

Salget av bobiler økte voldsomt i fjor. Hvaler-ordføreren er ikke umiddelbart enig i at kommunen de siste årene har nedprioritert denne formen for turisme.

– Bobilister og caravanister har vært prioritert hos oss. Nevnte parkering ved rådhuset var ikke noen gang fullbooket i fjor, selv om man «opplevde stor etterspørsel». Men som sagt, vi satser videre i år. Det er nettopp derfor vi politisk er opptatt av å tilrettelegge og at det skal ligge i gangavstand til restauranter og infrastruktur, mener Vauger.

Kan årsaken være en døgnpris på 300 kroner, uten tilbud om verken strøm, ferskvann eller tømmeanlegg på plassene ved rådhuset?

– Prisen er det markedet som styrer. Ved rådhuset er det kort vei til en av Europas fineste badestrender og gangavstand til alle fasiliteter på Skjærhalden, avslutter Mona Vauger.

Flere og flere ser gleden av friheten til å ferdes hvor man vil med en bobil.

Populær bobilparkering i sentrum

Daglig leder i Visit Fredrikstad & Hvaler, Maya Nielsen, mener det er bra at Hvaler tilbyr organiserte bobilparkeringer selv om ikke alle har fasiliteter på plassen. Etterspørselen er stor, sier hun.

– Det er mange som spør om bobilparkeringer, men generelt er dette en gruppe som er godt opplyst om tilbudene gjennom egne kanaler.

Mister distriktet besøk av bobilturister på grunn av sprengt kapasiteten på Værste og Seiersten, og fordi Hvaler kommune ikke har et godt tilbud?

– Jeg opplever nok ikke at vi mister mange, men det er selvfølgelig vanskelig å måle. Vi logget ingen klager i fjor. I tillegg til bobilparkeringen ved gjestehavna har jo også Aktivitetsbyen på Østsiden plasser. Det er mest trykk i helgene i juli, da er det nok ganske fullt. Men øvrige dager og helger virker det som om det er kapasitet til de fleste, svarer Fredrikstad og Hvalers turistsjef.

– Det er sikkert noen som ønsker bobilplass ved sjøen, men vi registrerer at parkeringen ved Værste er populær, selv om den ligger i byen. Det er mange som ønsker byliv også, mener Maya Nielsen, som gjerne deler oversikten over distriktets bobilparkeringer, campingplasser og teltplasser.

Bobilparkeringen ved gjestehavna i Fredrikstad er populær.
Nyeste fra Dagsavisen.no: