Demokraten

Fredrikstads 130 år gamle veteranferje er sikret og på land

Et nytt kapittel er skrevet i restaureringsprosjektet av «Færgebaad No III». Ferja som ble bygget ved Fredrikstad mekaniske verksted i 1891 og etter overlevering trafikkerte på elva i over 40 år.

Maritime Center Fredrikstad


I januar ble veteranbåten slept fra en nedbrutt brygge ved Sandem gård på Torp til Isegran, for å unngå ytterligere hærverk og kunne ha jevnlig tilsyn til båten. Forrige uke løftet kranfirmaet Kynningsrud den 30 tonn tunge damen på land.

Daglig leder Erlend Arntzen Dale ved Maritime Center Fredrikstad kan endelig puste lettet ut.

– Det føles godt å få «Færgebaad No III» på land. I tillegg til at båten nå er sikret kan vi kommer i gang med andre planlagte oppgaver på slippen. Det er viktig for drifta her hos oss, sier Dale.

Maritime Center Fredrikstad

Båten med byggenummer 19 ved Fredrikstad mekaniske verksted ble i 1892 sertifisert for 80 personer, og var en av de første dampferjene som gikk over elva i Fredrikstad.

Med støtte fra Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommune er veteranferja så langt sikret. Videre framdrift i prosjektet avhenger av mange faktorer, mener Arntzen Dale.

– Jeg tenker at det først bør skapes et organ knyttet til båten. En forening eller lignende. Eksempelvis kan denne foreningen søke om midler fra ulike støtteordninger. Men i første omgang ligger det et stort arbeid i å utarbeide en historisk dokumentasjon og restaureringsplan.

– På den praktiske siden bør arbeidet med å sikre båten fortsette, ved å bygge et tak over veteranferja. Det er også en del rydding om bord som må gjøres. Men som sagt; det største arbeidet blir organisering og planlegging.

Hvordan er tilstanden til skroget på «Færgebaad No III»?

– Platene i skroget er ganske dårlige, men spantene skal være bra. Det blir garantert en jobb med å bytte plater, avslutter Erlend Arntzen Dale ved Maritime Center Fredrikstad.

---

Fakta «Færgebaad No III»

«Færgebaad No III» ble bygget ved Fredrikstad Mekaniske Verksted i 1891, og sjøsatt i desember. I februar 1892 ble ferjen overlevert formannskapet og testet av byens ferjemannskap. Ferjen som var registrert for 80 passasjerer, hadde en compound dampmaskin på 60 hk.

Helt fram til 1939 trafikkerte ferjen mellom østre og vestre Fredrikstad. I 1939 ble fergen solgt til Arne Stensvik, som bygde den om til slepebåt.

I 1947 ble båten solgt igjen, denne gang til Olaf Søstrand i Sarpsborg, som døpte den om til «Ruggen II». I 1967 ble «Ruggen II» overtatt av Ingmar Slinning i Fredrikstad, og den staselige damen fikk det mer upersonlige navnet «B-9782».

Fra 2013 og fram til 2021 lå «Færgebaad No III» ved Sandem Gård på Torp.

I januar 2021 ble båten slept til Maritime Center på Isegran. Nå står den på land.

Kilde: Richard Lindstrøm

---