Nyheter

Håp for veteranbåten «Færgebaad No III» tilbake på elva – som seilende Fredrikstad-historie

Båteier Svein Jensen håper på en snarlig restaurering – nå samler flere seg om veteranbåtprosjektet. Ferja ble bygget ved Fredrikstad Mekaniske Verksted i 1891 og trafikkerte på elva i 40 år.

Bilde 1 av 11

«Færgebaad No III» ligger ved Sandem gård på Torp og bærer tydelig preg av forfall. På grunn av sykdom ønsker nåværende eier å avhende båten. Svein Jensen har vært med å restaurere DS Turisten som trafikkerer på Halden-vassdraget, og utallige eldre båtmotorer sammen med entusiastene i Fredrikstad fartøyvernsenter på Vaterland.

– Det gledelige i forhold til veteranferja er at riksantikvaren i sin rapport om båten har sagt seg villig til å bidra i restaureringen, sier Jensen.

– Planen er at båten først sendes til Bredalsholmen Verft i Kristiansand og deretter til Fredrikstad Maritime Center for restaurering av overbygg og innvendige detaljer.

(Saken fortsetter under bildet) 

Nå samler flere seg om veteranbåtprosjektet og restaurering av «Færgebaad No III», bygd ved Fredrikstad Mekaniske Verksted i 1891.

«Færgebaad No III» ligger ved en provisorisk brygge på Torp. Foto: Tomm Pentz Pedersen

Smilende legger Jensen til:

Den godt voksne maskingjengen på fartøyvernsenteret klør i fingrene etter å begynne å skru på motoren om bord i ferja, nå står de med malerkoster i hendene og det er ikke like populært.

– Uten tvil bør «Færgebaad No III» tilbake på elva i Fredrikstad.

(Saken fortsetter under bildet)

###

Båteier Svein Jensen er rammet av sykdom og må avhende veteranbåtene han har liggende ved Sandem gård på Torp. Foto: Arne Børresen

Bevaringstiltak før det er for sent

På grunn av Jensens sykdomsbilde bistår båtentusiasten Richard Lindstrøm med å redde ferja som helt fram til 1939 trafikkerte mellom østre og vestre Fredrikstad.

– Fredrikstad har en stolt industri-, havne- og sjøfartshistorie å se tilbake til, noe som helt fra byens opprinnelse har vært med på å sette preg på utviklingen. Lite av denne delen av vår bys historie er bevart, og etter hvert som byen vår utvikles viskes de gamle røttene ut. Jeg er bypatriot, og mener vår identitet som Fredrikstad-borgere, nettopp er tuftet på disse gamle tradisjonene. Derfor er jeg lidenskapelig opptatt av at det som er igjen etter denne «tidsepoken» må bli bevart, og videreført til nye generasjoner Fredrikstad folk, sier Lindstrøm.

(Saken fortsetter under bildet)

«Færgebaad No III» trafikkerte på elva i 40 år.

«Færgebaad No III» trafikkerte på elva i 40 år. 

– Når jeg ble gjort oppmerksom på at noen av båtene som har preget bybildet vårt helt fra sent på 1800-tallet fortsatt var intakt i nærmiljøet, kunne jeg ikke annet gjøre enn å få dette ut til publikum. Da passet det fint at jeg tilfeldigvis skrev en artikkelserie om havna for Fredriksstad Blad. Tenk at fergen som trafikkerte mellom øst og vest i nesten 40 år fortsatt lå fortøyd ved en brygge i nærmiljøet, dog sterkt preget av forfall. Det måtte da være interessant for Fredrikstad kommune, eller andre instanser å få bevart denne fergen fra 1891. Tanken var akkurat det, mobilisere krefter for å iverksette nødvendig bevaringstiltak før det blir for sent, forteller Richard Lindstrøm.

– Jeg håper lokale myndigheter, eller andre aktører, ser verdien av å bevare denne viktige delen av byhistorien.

(Saken fortsetter under bildet) 

###

Richard Lindstrøm (45) har styrmann– og skippereksamen og har tjenestegjort på flere av Kystvaktens havgående fartøyer. Gudeberg-mannen mener «Færgebaad No III» må bevares slik at byens havne- og sjøfartshistorie ikke blir visket ut før det er for sent. Foto: Privat 

Maritime Center klare for oppgaven

Daglig leder Erlend Arntzen ved Fredrikstad Maritine Center på Isegran ønsker gjerne å ta ansvaret for restaureringen av «Færgebaad No III».

– Vi er i dialog med Richard Lindstrøm om veteranferja som nå ligger ved Torp. Jeg håper vi er klar med passasjerbåten DS Hvaler neste sommer, restaurering av Færgebaaden kunne ha blitt en fin oppfølger.

(Saken fortsetter under bildet) 

###

«Færgebaad No III» er sterkt preget av forfall. Men det er fortsatt et lite håp for den gamle «damen», mener Richard Lindstrøm. Men tiden er knapp. Foto: Richard Lindstrøm

Les også: Etter 150.000 dugnadstimer - snart seiler M/B Hvaler (+)

Restaureringsprosjekter krever ofte betydelige midler, men det er flere steder å søke om økonomiske bidrag, forteller Arntzen.

– Hvor mye støtte man får avhenger ofte av hvor historisk interessant objektet er. Bidragsytere kan være riksantikvaren, kulturminnefondet, lokale bedrifter og private. I tillegg har lokale prosjekter fått noen kroner fra et lokalt fond i Fredrikstad kommune.

– Færgebaaden har stor lokal tilknytning, mer enn mange andre. Jeg håper Fredrikstad kommune kan bidra med midler til et prosjekt som er viktig for byens elvehistorie.

«Kjell», tidligere «Færgebaad No III», under restaurering ved Sarpsborg Mekaniske Verksted.

«Kjell», tidligere «Færgebaad No III», under restaurering ved Sarpsborg Mekaniske Verksted.

Regner med å bidra over tid

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) har ikke inngående kjennskap til historien om den gamle ferja som var i drift på elva fra 1892 til 1939, bortsett fra det han har lest i avisene.

– Det høres absolutt ut som et klenodium, mener ordføreren.

(Saken fortsetter under bildet)

###

Nå samler flere seg om veteranbåtprosjektet og restaurering av «Færgebaad No III», her ved brygga på Torp. Ferja ble bygd ved Fredrikstad Mekaniske Verksted i 1891. Foto: Tomm Pentz Pedersen

– Etter hva nåværende båteier forteller har riksantikvaren skrevet en rapport og sagt seg villig til å bidra i restaureringen. Men det trengs flere midler, vil du fremme et forslag om at Fredrikstad kommune bidrar økonomisk i dette arbeidet?

– Kommunen har en ordning hvor det ytes noe tilskudd til slike prosjekter. Nå er kommunen i en svært trang økonomisk situasjon slik at det ikke er så lett å love mer til dette formålet selv om det er aldri så godt.

– Med satsingen på gratis ferje bør vel linken til å få denne historiske skatten tilbake på elva være glimrende?

– Det er en god link, men det blir ikke mer penger i bykassen av den grunn dessverre. Nå er jo ofte slike restaureringsprosjekter noe som går over mange år slik at det blir sikkert mulig for kommunen å bidra over tid, avslutter ordfører Jon-Ivar Nygård.

(Saken fortsetter under bildet) 

I 1939 ble ferja solgt til Arne Stensvik, som bygde den om til slepebåt før han solgte den videre til Oskar Andersen i Halden. I 1947 ble båten solgt igjen, denne gang til Olaf Søstrand i Sarpsborg, han døpte den om til «Ruggen II». Her på en lysttur i skjærgården.

I 1939 ble ferja solgt til Arne Stensvik, som bygde den om til slepebåt før han solgte den videre til Oskar Andersen i Halden. I 1947 ble båten solgt igjen, denne gang til Olaf Søstrand i Sarpsborg, han døpte den om til «Ruggen II». Her på en lysttur i skjærgården. 

Les også: Bygger båthus og Hvalerskøyte anno 1880 (+)

Må ikke lide samme skjebne som «M/S Furu»

Ved Sandem gård på Torp har båteier Svein Jensen to båter liggende fortøyd ved provisoriske brygger, «Færgebaad No III» og «M/S Furu». Sistnevnte har vært i Jensens eie siden 1998, hvor han har lagt ned utallige arbeidstimer ombord. Mange har sikkert sett «M/S Furu» når den først lå til kai ved Hauge på Rolvsøy og deretter under Fredrikstad-brua. Båteiers sykdomsbilde har medført at det tidligere kombinerte passasjer- og lasteskipet har blitt forsøkt solgt – men uten hell, medgir Svein Jensen.

(Saken fortsetter under bildet)

«M/S Furu» ender sannsynligvis sine dager som nedsenket vrak på Hvaler. Til glede for sportsdykkere.

«M/S Furu» ender sannsynligvis sine dager som nedsenket vrak på Hvaler. Til glede for sportsdykkere. Foto: Tomm Pentz Pedersen

– Det har vært mange interessenter som har tatt kontakt, utfordringen for de aller fleste er at de ikke finner en plass som båten kan ligge. Forslaget nå er å senke båten utenfor Nordre Sandøy på Hvaler, slik at den kan bli et populært vrak å dykke etter for sportsdykkere. Bittert, men slik jeg ser det nå er det like greit, sier Jensen og legger til:

– Nå må ikke dette bli den samme skjebnen for «Færgebaad No III», derfor trenger vi et felles løft for å bevare den gamle ferja. Endelig ser vi et lys i tunnelen, ferdig restaurert vil båten virkelig være med å sette Fredrikstads elvehistorie på kartet.

Ved Sandem gård på Torp  ligger «Færgebaad No III» og «M/S Furu» fortøyd.

Ved Sandem gård på Torp  ligger «Færgebaad No III» og «M/S Furu» fortøyd. Foto: Tomm Pentz Pedersen

Fakta: «Færgebaad No III»

«Færgebaad No III» ble bygget ved Fredrikstad Mekaniske Verksted i 1891, og sjøsatt i desember. I februar 1892 ble ferjen overlevert formannskapet og testet av byens ferjemannskap. Ferjen som var registrert for 80 passasjerer, hadde en compound dampmaskin på 60 hk.

Helt fram til 1939 trafikkerte ferjen mellom østre og vestre Fredrikstad. I 1939 ble fergen solgt til Arne Stensvik, som bygde den om til slepebåt.

I 1947 ble båten solgt igjen, denne gang til Olaf Søstrand i Sarpsborg, som døpte den om til «Ruggen II». I 1967 ble «Ruggen II» overtatt av Ingmar Slinning i Fredrikstad, og den staselige damen fikk det mer upersonlige navnet «B-9782».

I dag ligger «Færgebaad No III» ved Sandem Gård på Torp, hvor den har ligget siden 2013. Eier Svein Jensen har lagt ned mye arbeid i å få den i stand, men både sykdom og stadig hærverk om bord har gjort restaureringsjobben vanskelig.

Kilde: Richard Lindstrøm

Nyeste fra Dagsavisen.no: