Vår fantastiske grunnlov

Grunnloven er helt fantastisk. Vårt demokrati er helt fantastisk. Bedre finnes ei, hverken i virkelighet eller i drømmenes verden.

Grunnloven kan vi holde fantastiske festtaler om hver 17. mai.

Grunnloven etablerte riktignok et mannssjåvinistisk styre, men dette er heldigvis kastet på båten, og nå er Grunnloven perfekt.

Grunnloven etablerte et system med eiendomsbesittertyranni, men dette er selvfølgelig kastet på historiens skraphaug, og vi har idag et fortreffelig, perfekt demokrati.

Grunnloven gir oss et flertallsstyre, og det finnes ingen eksempler på at flertallsstyre er en dårlig idé.

Grunnloven gir oss rettigheter, og alle som sier dette er oppskrytt, er ikke oppriktige. De er en gjeng med kranglefanter.

Grunnloven gjør at vi får velge våre ledere. Vi har verdens mest fantastiske politiske ledere. Bedre kan ei tenkes.

Grunnloven sikrer rettsstaten. Justismord eller andre rettsbrudd er aldri skjedd i dette land under Grunnloven.

Grunnloven sikrer demokratiet, dette systemet som er så bra at vi ikke trenger å argumentere for det.

Grunnloven beskytter miljø og klima, dette tema som er utenfor all tvil og hevet over enhver debatt.

Grunnloven har gitt oss noen spektakulært imponerende politiske partier.

Grunnloven sørger for et så utmerket system at vi klager over at politikere er for mye på ferie.

Grunnloven gir oss maktfordeling, noe som bare har vært styrket gjennom parlamentarismen.

Grunnloven hersker over en stadig voksende offentlig sektor. Bedre utvikling kan ei forestilles.

Grunnloven garanterer mot enhver form for overgrep.

Grunnloven gir oss anledning til å fråtse i en overflod av frihet bortenfor alle fantasiens grenser.

Grunnloven gir oss frihet til å hylle grunnlov, frihet og demokrati opp i sky.

Grunnloven blir bare bedre og bedre med årenes løp. Dens historie er en historie av utelukkende forbedringer.

Grunnloven kan ikke inneholde feil eller dårlige sider.

Grunnloven inneholder noen fantastiske faneparagrafer, noe som gir anledning til å holde vidunderlige festtaler.

Grunnloven er vår alles øyensten, hevet over enhver kritikk, for kritikk fortjener ei vår fantastiske, plettfrie grunnlov.

 

J.K. Baltzersen er redaktør av antologien Grunnlov og frihet:turtelduer eller erkefiender?