Rapperen Eminem nektet norsk presse å fotografere konserten i Oslo nylig.

Uakseptable restriksjoner

At artisten og hans management nedla totalforbud for profesjonelle fotografer på arenaen og i omgivelsene rundt, er et angrep på våre demokratiske grunnregler.

Sommer er høysesong for musikkfestivaler og konserter. For mediene utgjør dette sentrale nyhetshendelser og kulturbegivenheter. Derfor er det urovekkende at mediene i økende grad blir møtt med krav om kontrakter eller fotoforbud fra arrangører, management eller artistene selv.

Dette ble særlig tydelig da den amerikanske rapstjernen Eminem nylig sto på scenen foran over 50.000 i Oslo. At artisten og hans management nedla totalforbud for profesjonelle fotografer på arenaen og i omgivelsene rundt, er et angrep på våre demokratiske grunnregler. Samtidig er det et paradoks at pressen møtes med sensurtiltak all den tid tusenvis av mobilkameraer rettes mot scenen fra publikum.

Fotoforbud og kontrakter som begrenser fotografenes og redaksjonenes handlingsrom strider mot anerkjente prinsipper for fri nyhetsformidling. Norske fotografer underskriver av prinsipp aldri kontrakter som begrenser den redaksjonelle bruken av bilder. De groveste ville gitt artistene rettighetene til bildene eller retten til å selv godkjenne utvelgelse og bruk, slik en artist på årets OverOslo-festival ønsket. Slike forsøk på å overstyre redaksjonenes suverenitet er uakseptable. Det er viktig at konsertarrangører deler dette synet ved å arbeide for at artister frafaller kontrakter og forbud på norsk jord.

De fleste norske medier omgår restriksjonskravene ved å likevel rapportere. Andre velger å boikotte. Vi mener boikott ikke er et alternativ all den tid det betyr å velge bort nyhetshendelser pressen er uønsket på gjennom pålegg fra en tredjepart. Norske presseorganisasjoner har flere ganger advart mot denne farlige utviklingen.

At Norsk Redaktørforening tar initiativ til en ny bekymringsmelding nå i sommer, er et prinsipielt viktig signal også til norske festival- og konsertarrangører om å arbeide for å begrense slike krav i en tid da medienes bevegelsesfrihet er under press fra flere hold.