Trygghet på jobben

Det organiserte arbeidsliv er helt vesentlig i kampen mot covid-19.

Norge er ett av landene som har lykkes i å begrense koronapandemien. Tillitsvalgte og partssamarbeid både nasjonalt og lokalt har vært helt avgjørende i denne kampen.

Uten fagforeningene hadde vi ikke stått der vi står i dag.

Les også: Lena må jobbe ekstra fordi kollegaer har vært i Sverige

De siste månedene har vi sett en rekke smitteutbrudd knyttet til arbeidsplasser hvor forholdene for de ansatte har vært under enhver kritikk. Blant annet på store slakterier i Tyskland, Østerrike, Irland og flere andre land. Her jobber og bor de ansatte under svært trange forhold, og det har vært lite eller ingen opplæring i smittevern.

Dette er skrekkeksempler på hvordan det kan gå når arbeidsgiver ikke samarbeider med arbeidstakere, og hvor det mangler et robust regelverk i bunnen.

Også i andre næringer har det vært smittespredning som kan være relatert til arbeidsforhold og rutiner.

Utbruddet på Hurtigruten kan reise spørsmål om forholdene for mannskapet er gode nok i internasjonal cruisefart. Ledelsen i Hurtigruten sier de har fulgt internasjonale regler. Jørn Lorentzen, som er hovedtillitsvalgt i selskapet, er svært kritisk til at mannskap fra «røde»land ikke ble satt i karantene. Ville det skjedd med norske arbeidstakere regulert av norske avtaler?

Partssamarbeidet i den norske arbeidslivsmodellen har vist sin styrke under arbeidet med koronapandemien her i landet.

Covid-19 stilte brått store krav til raske og omfattende endringer i arbeidshverdagen. Samspillet mellom det organiserte arbeidslivet og myndighetene, ofte referert til som den norske modellen, skal ha mye av æren for at vi har lykkes så langt.

Tett og gjensidig samarbeid mellom tillitsvalgte og ledere har bidratt til gode løsninger og oppslutning om disse løsningene.

Les også: Erna Solberg: – Vi advarer mot å reise utenlands nå

Det sentrale samarbeidet mellom arbeidslivets parter og myndighetene har hatt samme funksjon.

Vi fikk raskt på plass at permittering med full lønn ble forlenget. Samtidig var det viktig at arbeidsgivere i stat og kommune var tydelige på at permittering som følge av koronakrisen var uegnet for offentlige virksomheter.

Det ble også utarbeidet mange viktige avtaler og veiledninger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver knyttet til blant annet smittevern og arbeidstid.

I starten av pandemien var det et enormt behov for informasjon og støtte. Her var begge parter veldig flinke til å dele egen informasjon med sine medlemmer.

Vi bidro samtidig sterkt til at myndighetenes mange smitteveiledere og andre retningslinjer kom raskt ut på arbeidsplassene.

I krisetider er det ekstra viktig at de som jobber for å holde samfunnet i gang føler seg trygge på jobben. Mange var usikre og redde for å gå på jobb da pandemien traff oss i mars. Samtidig følte mange en støtte i det å være organisert. De visste at de hadde noen i ryggen som jobbet for å ta vare på dem.

Det lå solide avtaler og rammeverk i bunnen, framforhandlet av partene i arbeidslivet gjennom mange år.

Les også: «Munnbind til det rike folket: Før 100 kroner - nå 790 kroner»

Trygge ansatte gjør rett og slett en bedre jobb. Dette har Deltas medlemmer, der mange jobber i offentlig tjenesteyting, bevist gang på gang de siste månedene. Dette til tross for at landet i perioder har vært i en slags unntakstilstand.

Sterke og gode offentlige tjenester har vist seg svært verdifulle under pandemien. Derfor er det nesten ubegripelig at Stein Lier-Hansen i Norsk Industri gikk ut og sa at offentlig sektors bidrag til å få Norge ut av koronakrisen først og fremst bør være en kraftig slankekur.

Mens resten av landet har klappet for og hyllet de mange heltene i offentlig sektor, så vil altså Lier-Hansen takke med oppsigelser. Det er uverdig og uanstendig.

Krisen har vist at det nå er viktigere enn noen gang å være organisert.

Arbeidslivet var i stor omstilling allerede før koronapandemien. Den blir ikke mindre nå. Digitaliseringen fører til at forandringene går mye raskere enn tidligere.

Da gjelder det å ha en fagforening til å passe på at de ansatte blir involvert i alle viktige avgjørelser. Samtidig skal vi være en fremoverlent sparringpartner for å finne gode løsninger sammen med arbeidsgiver. Den rollen tar Delta hver dag, over hele landet.