Stortinget står øverst

Bør det bli forbud mot å kunne utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer? Dette spørsmålet skal Stortinget ta stilling til i morgen tirsdag. Flertallet av våre folkevalgte vil ventelig svare nei. Dessverre.

Tre representanter fra Senterpartiet har fremmet et grunnlovsforslag om et slikt forbud, og dette får støtte fra Frp, Sp og SV i innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Et tilsvarende forslag fikk enda bredere støtte i 2012, men fikk heller ikke da nødvendig flertall i stortingssalen.

I de senere år har stortingsrepresentanter flere ganger blitt utnevnt til statssekretærer i regjeringsapparatet. Eksempler på dette finnes fra regjeringer med ulik politisk farge.

Den som tiltrer som statssekretær må automatisk tre ut av Stortinget, på lik linje med statsråder som «hentes» over. Men her er det en vesentlig forskjell. Statsrådene må stå til ansvar overfor Stortinget. Det slipper statssekretærene. Men Stortinget står altså over regjeringen i vårt parlamentariske system.

Det er flere argumenter som taler for at det bør bli et forbud mot å hente statssekretærer i Stortingets rekker.

Hele kontrollkomiteen innrømmer da også dette i følgende formulering: «Det er en prinsipiell utfordring at dagens ordning gir regjeringen mulighet til å påvirke personsammensetningen på Stortinget på annen måte enn den velgernes dom tilsier».

Men flertallet tar ikke konsekvensen.

Høyre mener tvert om at dagens ordning gir regjeringsapparatet «en vid tilgang til flere av deres dyktige og kompetente politikere».

Høyre nøyer seg med en formaning der det forutsettes et politisk skjønn som tilsier en viss moderasjon i å rekruttere statssekretærer fra Stortinget. Arbeiderpartiet sitter stille.

Men dagens komitéleder, Dag Terje Andersen (Ap), var blant dem som i 2012 stilte seg bak et forslag om forbud.

Tirsdag bør Andersen ha en god begrunnelse for sin snuoperasjon.

Forslag som styrker posisjonen til de fremste folkevalgte, må støttes. Det bør ikke minst Stortinget selv sørge for. Det dreier seg om viktige prinsipper i vårt folkestyre og parlamentariske system.