Hauglie må unnskylde

Nav ligger med brukket rygg.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) må komme med en uforbeholden unnskyldning til alle dem som er uskyldig dømt for trygdesvindel, når hun går på Stortingets talerstol i formiddag. Hun må forsikre om at de uskyldige får den moralske og økonomiske oppreisning de har krav på, og at dette skjer fort.

Statsråden må gi svar på hvordan det kunne skje at Nav ikke har forstått at EØS-forordningen fra 2012 gir anledning til å ta med seg kortvarige sosiale ytelser til et annet land innenfor EØS/EU-området.

Det er dårlig unnskyldning at heller ikke Stortinget, påtalemyndigheten, domstolen eller forsvarsadvokatene var klar over det. Det er sjokkerende at Nav ikke har hatt jurister som var kjent med EØS-retten på dette området.

Anniken Haugli må begrunne hvorfor «den store alarmen» i departementet først ble utløst 30. august. Før jul ble hun varslet om at Trygderetten allerede i 2017 hadde startet overprøving av Navs feilaktige vedtak.

Statsråden reagerte ikke. Hun satt med lukket munn og hendene i fanget i flere måneder. Først for en uke siden ble skandalen offentliggjort på en pressekonferanse.

Man kan mistenke statsråden for å ha holdt tilbake opplysninger av hensyn til valgkampen. Bompengesaken holdt på å sprenge regjeringen. Nav-skandalen hadde ødelagt valgkampen totalt for regjeringen.

Skandalen er en stygg fortelling om systemsvikt i alle ledd. Her er det ingen helter, bare skurker. Det kan ikke forhindre at det administrative hovedansvaret for skandalen må plasseres i Nav og at statsråd Anniken Hauglie må å ta det politiske hovedansvaret.

Vi går ut fra at det blir svaret når utredningene ligger på bordet og Stortinget er ferdig med sin behandling.

Nav ligger med brukket rygg. Hovedoppgaven til den nye ledelsen blir å lufte ut og rydde opp. Kan hende må det en total omorganisering til for å få Nav på fote. Satsministeren bør erstatte Anniken Hauglie med en person som kan bygge opp tillit til et system som raknet. Hauglie er ikke den rette til det.