Giske er ikke egnet

Et forslag på Giske som leder av fylkespartiet, ville ikke bare ha splittet Trøndelag Ap, men hele partiet.

Spekulasjonene om et politisk comeback i Arbeiderpartiet for tidligere nestleder Trond Giske har versert i lengre tid. Det har skapt strid og splittelse i Trøndelag Ap og ødelagt for partiet nasjonalt.

Den såkalte Giske-saken har hengt som et sverd over Aps hode helt siden den eksploderte i januar 2018 og Giske i realiteten ble avsatt av partiets sentralstyre som nestleder.

Det kan neppe være noen tvil om at Giske-saken har gått ut over Aps oppslutning.

Da nåværende leder i Trøndelag Ap frasa seg gjenvalg som leder, blusset debatten om Giskes politiske framtid opp igjen. Han har riktig nok aldri sagt offentlig at han ønsker seg ledervervet i Aps største fylkesparti, men ingen har tvilt på at Giske ville ha sagt ja hvis valgkomiteen hadde spurt ham om å bli ny leder.

Trond Giske blir mest trolig ikke spurt. Valgkomiteen vil nok foreslå at ordføreren i Nærøysund kommune, Amund Hellesø (43), blir valgt til ny leder. Ordfører Hellesø vil være et utmerket valg.

Ap fikk en oppslutning på 32 prosent ved kommunevalget i den sammenslåtte kommunen. Det er ingen tvil om at Hellesø er en populær og samlende politiker. Er det noe Ap i Trøndelag virkelig trenger, er det en leder som kan samle partiet om de politiske sakene, og få slutt på personstridighetene.

Giske kan ikke det, da det er han som er problemet. Det vil aldri bli fred og forsoning med ham som leder.

Et forslag på Giske som leder av fylkespartiet, ville ikke bare ha splittet Trøndelag Ap, men hele partiet. Hadde han blitt valgt, ville det ha blitt spekulert i om Giske posisjonerte seg med tanke på å overta som partileder.

Mediene vile ha skrevet om maktkamper mellom Giske og Støre. Det ville ha forstyrret programarbeidet og opplegget for valgkampen neste år. Politiske sår som var i ferd med å gro, ville ha blitt revet opp igjen med Giske som leder av Trøndelag Ap.

En mann som har måttet forlate nestledervervet i Ap fordi han hadde brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering, er ikke egnet til å være leder for det største fylkespartiet.