Flere må i arbeid

Vi må belage oss på magrere tider i årene framover. Det er den klare beskjeden i regjeringens perspektivmelding.

I perspektivmeldingen skisseres forventet utvikling fram til 2060.

Det blir flere eldre i den norske befolkningen. Samtidig avtar oljeinntektene. Budskapet har vært tilnærmet det samme i tjue år. Forskjellen er at nå er det alvor.

Les også: SV slakter regjeringens perspektivmelding: – En politisk dekkoperasjon

Nye satsinger må finansieres med å kutte på andre områder, øke skattene eller bake kaka større. Her bør det bli en kombinasjon hvor det legges størst vekt på det siste. Kaka blir større ved at vi får flere i jobb. Men å få flere i jobb er lettere sagt enn gjort. Andelen sysselsatte er lavere nå enn da Erna Solberg & co vant valget i 2013.

Først og fremst må det skapes flere ledige jobber til dem som er arbeidsledige.

Samtidig må forholdene legges til rette slik at sykefraværet blir lavere og færre blir uføre. Det er spesielt bekymringsfullt at tallet på unge uføre har blitt doblet de siste ti årene. Altfor mange ungdommer faller ut av skolen. Svaret på dette er tidlig innsats allerede i barnehagen og mer praktisk orientert utdanning i enden av skoleløpet.

Les også: «Høyre er blitt fartsblinde. På tide å kjøre til siden og la andre slippe visjonene til?»

Det trengs økt kompetanse på mange plan. Flere unge må stimuleres til å ta yrkesfag. Vi trenger en reform for etter- og videreutdanning i arbeidslivet. Videre må det være et felles ansvar å stimulere til et organisert arbeidsliv med gode lønns- og arbeidsvilkår.

Den norske modellen må pleies, og sosial dumping må bekjempes.

Finansminister Jan Tore Sanner innrømmer at det ikke blir rom for store skattelettelser i årene framover. Det burde han ha tenkt på før. Vi tør minne om at Erna Solbergs regjering har senket skattene med 34 milliarder kroner og gitt store lettelser til de rikeste. En ny regjering til høsten må sørge for en bedre fordelingspolitikk.

De siste ti årene har politikerne kunnet øse av oljefondet. De har lettvint sagt «ja takk, begge deler» i god Ole Brumm-stil. Men denne æraen er over. Nå må det prioriteres. Krukka med honning må stå urørt. Vi må nøye oss med melk.

Les også: «Kortere arbeidsdag gjør vondt verre»