Dagsavisen mener

Nekter å følge politiske føringer

Styret i Kongsberggruppen hever seg arrogant over statens føringer for lønn og bonuser.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er gode tider for Kongsberggruppen. Mye på grunn av krigen i Ukraina håver våpen- og teknologiselskapet inn penger. Dermed regner det heftig på ledelsen i selskapet også. I 2023 hadde konsernsjef Geir Håøy en grunnlønn på 6,5 millioner kroner og han fikk 2,7 millioner kroner i bonus, skriver E24.

Bonusfesten i Kongsberggruppen må avsluttes.

Selskapets generalforsamling vedtok nylig å beholde lederbonuser på opptil 50 prosent av grunnlønn. Det er dobbelt så høyt som bonus-taket som ligger i statens nye retningslinjer for lederlønn i statseide selskaper, som trådte i kraft i år. Kongsberggruppen er børsnotert, men staten er største eier, med drøye 50 prosent av aksjene.

Jan Christian Vestre (Ap), som var næringsminister da Næringsdepartementet skjerpet regelverket for å motvirke lønns- og bonusfesten på toppen i staten, truet med å kaste styremedlemmer som ikke fulgte opp de nye retningslinjene. Likevel velger altså Kongsberggruppen å se bort fra de tydelige føringene. Styreleder Eivind Reiten sier til E24 at selskapet har «ingen planer om å gjøre tilpasninger til retningslinjene».

Les også: Det er på tide med en ny diskusjon om handlingsregelen

Det er en holdning som ikke kan aksepteres. Det kan ikke være opp til styrer i delvis statseide bedrifter å motvirke regjeringens politikk. Ulikheten vokser i det norske samfunnet, mye fordi de som sitter på toppen stikker fra. Bonusfesten i Kongsberggruppen må avsluttes – hvis ikke må Reitens arrogante holdning få konsekvenser.

Tidligere har vi sett at styret i Equinor besluttet en «ekstraordinær justering av grunnlønn» for konsernledelsens medlemmer fra 1. januar. Målet var uttalt: å sørge for at den totale godtgjørelsen ikke påvirkes av de nye reglene som sier at ledernes bonuser ikke lenger kan overstige 25 prosent av fastlønna. Også Telenor velger en slik løsning for å hindre at ledelsens godtgjørelse påvirkes av næringsministerens grep.

Dagens Næringsliv støtter på lederplass Eivind Reiten og styret i Kongsberggruppen, med begrunnelsen at «styrer i viktige norske bedrifter bør ikke fatte avgjørelser for at politikere i regjering skal se bra ut hos sine velgere». Dem om det.

Dette handler om å ta vare på det som har gjort Norge til et av verdens beste samfunn å bo i og et godt sted å drive næring: De relativt små forskjellene mellom folk. Dette systemet trues nå – fra toppen i det norske samfunnet. Her må regjeringen gripe inn og sørge for å få viljen sin.

Les også: Norge inngår et tettere forsvarssamarbeid med EU. Sammen er vi sterkere

Les også: Sneve og Listhaug leker katt og mus

Les også: Regjeringen gikk seg vill i den store skogen

Mer fra: Dagsavisen mener