Dagsavisen mener

Hard mot de harde

Regjeringens innskjerping av exit-skatten er et helt nødvendig grep for å hindre ytterligere skatteflukt.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Denne uka kom regjeringens lenge varslede grep for å hindre at flere av landets rikeste tar med seg formuen sin ut av Norge. Nå er det ikke lenger mulig å rømme landet uten å gjøre opp skatteregningen. Regjeringen er hard mot de harde – og det er helt nødvendig.

Den strie strømmen av velholdne nordmenn som har flagget ut til Sveits er skattemotivert. Fra og med 20. mars, dagen da regjeringen varslet innskjerping i regelverket, vil trolig motivasjonen til å ta med seg pengene ut av Norge dale betraktelig. Nå må all skattegjeld til Norge gjøres opp innen en frist på 12 år etter utflagging. Om så ikke skjer, påløper renter på uoppgjort skattekrav.

Skatt er den tydeligste markøren av forskjellen på høyre- og venstresiden i Norge.


Dette er en reell innskjerping av regelverket. Den som flyttet ut av landet før november 2022, slipper å betale utflyttingsskatt om vedkommende oppholder seg fem år i utlandet. Skattekravet bortfaller, rett og slett. Den som forlot Norge mellom november 2022 og onsdag denne uka, kan utsette betaling av utflyttingsskatten på ubestemt tid. Det er først når gevinsten blir realisert, i form av utbytte eller salg, regningen fra staten kommer.

Det nye regelverket tar ikke hensyn til om gevinsten realiseres eller ikke innen 12-årsfristen. Kravet forfaller og skal betales senest 12 år etter utflagging fra Norge.

Nesten 100 nordmenn har utnyttet svakhetene i systemet de siste årene, og har dermed unndratt seg skattekrav. Det taper det norske samfunnet på. All den tid viljen til å bidra til fellesskapet er så lav blant mange av våre rikeste, hadde ikke regjeringen annet valg enn å skjerpe regelverket.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Selv om forslaget nå skal ut på høring før behandling i Stortinget, gjelder regelverket fra det ble presentert onsdag. Slik må det være, nedslående nok – for å unngå at altfor mange reiser ut av landet med pengene sine i forkant av innføringen.

Angrepene fra finansmiljøer, skatteflyktningene og deler av høyresiden på regelverket er allerede i full gang. Det var ikke annet å vente. Skatt er den tydeligste markøren av forskjellen på høyre- og venstresiden i Norge.

Regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum skal ha ros for å nå stenge døra for ytterligere skatteflukt ut av landet. Vi er ikke flere, vi nordmenn, enn at vi alle må bidra med det vi kan til norske samfunnet. Motvillig eller ei – det gjelder ikke minst de rikeste blant oss.

Les også: Nei, kritikk av Israels krig er ikke jødehat, skriver Lars West Johnsen

Les også: FN vs. det norske barnevernet

Les også: Hvorfor skal ansvaret legges på redde, nedbrutte jenter?

Mer fra: Dagsavisen mener