Dagsavisen mener

Usmakelig prisvekst på mat

Prisene på de aller mest nødvendige varene har økt med 11 prosent hittil i år. Det er uholdbart.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Hittil i år har prisen på mat i Norge økt med 11 prosent. Det betyr at prisveksten her ligger tre ganger høyere enn gjennomsnittet i EU-landene. Det er en usmakelig utvikling som krever politisk handling.

Matvarebransjen vil skjule seg bak at de økte prisene skyldes en såkalt «korreksjon» i markedet etter at prisveksten var lavere i Norge enn i EU i fjor. Det har sikkert noe for seg for, men det er likevel uakseptabelt med en så høy prisvekst på de aller mest nødvendige varene. Det er nesten dobbelt som høyt som den generelle prisveksten.

Å sette ned matmomsen nå er ikke riktig medisin

Nå kommer ropene om å sette ned eller fjerne matmomsen, fra så ulike hold som LO-forbundet HK og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Vi er enige i at situasjonen krever at alle steiner snus, men å sette ned matmomsen nå er ikke riktig medisin.

Vi snakker her om en bransje med ekstrem eierkonsentrasjon. I praksis er det tre aktører som bestemmer nesten alt i norsk dagligvare: Norgesgruppen, Reitan-gruppen og COOP.

Til sammen har de tre kjedene 97 prosent av dagligvaremarkedet og stadig større kontroll over hele kjeden fra bonde til forbruker.

Denne markedsmakten må vi til livs før det er noe poeng å diskutere tiltak som kutt i matmomsen. I dagens situasjon er det all grunn til å gi finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) rett i at «det er dagligvarekjedene som ville sitte igjen med gevinsten etter et momskutt».

Det er 12 år siden utredningen «Mat, makt og avmakt» viste at markedskonsentrasjonen er for stor og konkurransen for liten i dagligvarehandelen. Utredningen fikk ingen konsekvenser. Siden har utviklingen gått i feil retning, ettersom Ica-kjeden er borte fra det norske markedet og vi sitter igjen med bare de tre store.

Den borgerlige regjeringen Solberg forsøkte seg, men kom ingen vi i forsøket på å endre situasjonen. Nå har næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lovet å ta opp kampen, men foreløpig er ordene større enn resultatene.

I mellomtiden øker prisene til forbrukerne, mens de tre bransjeaktørene sitter igjen med store overskudd.

Dette er de samme aktørene som i reklamen lover at «vi gir oss aldri på pris» og at det kuttes for harde livet i prisene. Noe er råttent i dagligvarehandelen. Og lite blir bedre før politikerne tar skikkelige grep.

Oppdatering 8. september: Organisasjonen Virke mener at tallmaterialet denne lederen er basert på, er misvisende. Det er vanlig å måle prisstigningen over 12 måneder, anmerker Virke. I et slikt tidsintervall, altså de 12 siste månedene, har prisene økt mindre i Norge enn i EU.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener