Dagsavisen mener

Godt nytt gir god mat

Staten og Bondelaget er enige om årets jordbruksoppgjør.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

4,15 milliarder kroner. Det er rammen for årets jordbruksoppgjør. Legg til fjorårets oppgjør på godt over 10 milliarder, og én ting blir tydelig: Det lønner seg for samfunnsgrupper å være representert i regjeringen. Senterpartiet leverer til kjernetroppene sine.

To historisk gode jordbruksoppgjør på rad er ikke vanlig kost. Men det er helt nødvendig. Norske bønder har lenge slitt med inntjeningen. Årets avtale innebærer en inntektsøkning på 23 prosent, drøyt 110.000 kroner per årsverk i landbruket.

Omgjort i lønnsmidler tettes inntektsgapet til andre grupper med rundt 60.000 kroner. Årets og fjorårets avtale legger til sammen til rette for å tette inntektsgapet med til sammen 100.000 kr per årsverk.

Det er derfor ikke rart at Bondelaget sier seg fornøyd, til tross for at ramma er langt unna bøndenes krav på 6,9 milliarder.

«Regjeringen viser med all tydelighet at vi prioriterer nasjonal matberedskap. Denne enigheten mellom jordbruket og staten vil bidra til å trygge matproduksjonen over hele landet, matsikkerhet og økt selvforsyning», sa landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) da hun presenterte avtalen.

Det er grunn til å rose regjeringen for denne viljen til å satse på norsk landbruk. Vi lever i urolige tider, der matproduksjonen i verden er rammet av klimaendringer, tørke og krigen i Ukraina. I en slik situasjon må vi sørge for at vi kan produsere så mye som mulig av maten vår selv.

Årets forhandlinger mellom staten og bøndene ble historiske. Bonde- og småbrukarlaget trakk seg tidlig fra forhandlingene. Småbrukarlaget mener at regjeringen bryter sine egne løfter i Hurdalsplattformen, blant annet om å øke selvforsyningsgraden til over 50 prosent, korrigert for fôrimport.

Småbrukarlaget er også skuffet over at en varslet opptrappingsplan for bøndenes inntekter ennå ikke er på plass.

Det er mulig å forstå den frustrasjonen. Det er langt igjen før regjeringen er i mål. Det er likevel gode nyheter at staten og Bondelaget, den av bondeorganisasjonene som fullførte forhandlingene, nå er enige om en god og viktig avtale.

Dette ble enda et skritt på veien mot et norsk landbruk tilpasset den verden vi lever i.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener