Dagsavisen mener

LAR må være gratis

Tungt rusavhengige skal ikke måtte velge mellom brød eller behandling.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I et kvart århundre har LAR, legemiddelassistert behandling, vært landsdekkende og gratis for brukerne.

Derfor var det overraskende da NRK denne uka kunne fortelle at flere helseforetak de siste årene har innført egenandel for behandlingen med morfinlignende medisiner.

I det stille har det oppstått et geografisk og økonomisk skille mellom rusavhengige som får gratis behandling, og de som ikke lenger får det.

Konsekvensen av et svekket behandlingstilbud kan bli flere overdoser

«De har ikke råd. Valget står om brød eller behandling», sier tidligere LAR-bruker Monika Mikalsen til NRK. Hun kjenner flere som nå ikke møter til behandling.

Inntrykket bekreftes av Randi Mobæk, avdelingssjef for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger. Hun forteller at stadig flere rusavhengige dropper ut av terapitimene fordi de ikke har råd til å betale egenandelen. I Oslo, derimot, er tilbudet fortsatt gratis.

Prisen varierer fra sted til sted. Noen kommuner tilbyr kommunalt frikort som fritar personer med lav inntekt for egenandelen, andre kommuner har ikke slike ordninger.

Dermed blir hvor du bor, og hvor mye penger du har, avgjørende for om du som rusavhengig får behandling eller ikke.

Slik skal det ikke være. Selv om ruspolitikk er et betent saksfelt, er det bred politisk enighet om LAR-ordningen.

LAR har bidratt til å hindre overdoser og dødsfall, og det er stor nedgang i kriminalitet blant pasientene som behandles, ifølge Helse-Norge. Behandlingen er dessuten ikke bare medisinsk: Pasientene tilbys terapi, økonomisk veiledning og hjelp til å finne bosted.

Resultatet er økt livskvalitet for noen av de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt.

Vi trenger en nasjonal løsning som sikrer LAR-tilbudet. Derfor er det bra at statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng, lover en gjennomgang av regelverket.

Det haster. Bare i 2021 døde 241 mennesker av overdose. Konsekvensen av et svekket behandlingstilbud kan bli flere overdoser.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener