Dagsavisen mener

Verden av i går

Vi trodde fred var den nye normalen. For ett år siden våknet vi brått.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I flere tiår har vi trodd at fred i Europa var den nye normalen. Konvensjonell, fullskala krig på tvers av landegrenser var forrige århundres barbari.

Det var en veletablert sannhet at land som handler med hverandre, ikke går til krig mot hverandre. Gjensidig avhengighet skulle sikre oss, ikke være en trussel. I Vesten, og spesielt Europa, gjorde vi oss avhengige av både Kina og Russland.

Vi trodde fred var den nye normalen, men det var en bedagelig unntakstilstand.

Krigen i Ukraina hadde allerede ulmet i åtte år før Russland angrep sin fredelige nabo. For ett år siden våknet vi brått, vi skaket av frost. Europa stod i brann.

Det siste året har vært en syretest for europeisk samhold og samarbeid.

I motsetning til hva mange spådde, har Vladimir Putin ikke klart å splitte Europa og Vesten. Heller ikke hans energikrig mot Europa ser ut til å lykkes, selv om han har hatt større lykke der enn i krigen han fører på bakken i Ukraina.

Statsminister Jonas Gahr Støre tror krigen vil utfordre Europa i årevis. Vi frykter han har rett i det.

Russlands krigføring er en kald vinter som har vart i snart ni år. Vi vet ikke hvor lenge den vil vare, eller når den vil nå det absolutte nullpunktet.

Av oss, og av våre folkevalgte, kreves det at vi står støtt. Norge og Europa må opprettholde sanksjonene, også når det koster. Vi må ruste Ukraina militært, vi må bistå ukrainerne humanitært. Vi må ta imot krigsflyktningene med varme.

Regjeringen har vært tydelig, og det må de fortsette å være. Behovet framover kan bli større.

Selv om energikrisen har tært på oss i Europa, skal vi ikke glemme at det er ukrainerne som betaler den aller høyeste prisen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy har vist et utrolig mot, og det ukrainske folk har vist en beundringsverdig motstandsstyrke.

Lenger frem ligger et folkerettslig oppgjør av dimensjoner, og et omfattende arbeid med å gjenoppbygge et fritt og fredelig Ukraina.

Veien dit er fortsatt lang. Først skal mange kamper utkjempes på slagmarken.

Vi trodde fred var den nye normalen, men det var en bedagelig unntakstilstand. Nå må vi sørge for at fred igjen blir normalen i vårt Europa – og at vi deretter ikke tar den for gitt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener