Kommentar

Fastlegene må fritas fra oppgaver

Fastlegeordningen var lenge en suksess.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Fastlegekrisen er ikke over. Utviklingen går rett vei, men det er fortsatt et langt stykke igjen. Det er et alvorlig sykdomstegn at fastleger fortsatt må bruke faks som en del av kommunikasjonen med apotekene. Lederen for Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, roper varsku i et intervju i Klassekampen. Han krever at fastlegene blir fritatt for en del oppgaver slik at de kan få mer tid til pasientene. Dette er det bred politisk enighet om, men det tar tydeligvis tid å gå fra prat til handling.

Samtidig får helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kritikk for å ha nedsatt for mange utvalg. «Det er uttrykk for at man skyver ting foran seg, i stedet for å ta tak i problemene», sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NRK. Men Listhaug får svar på tiltale fra helseministeren. «Nå styrker vi fastlegeordningen mer på ett år, enn den forrige regjeringen gjorde på åtte år. Det er handling, ikke prat», sier Kjerkol.

Ingvild Kjerkol skal ha ros.

Det ble gjort fint lite konkret for å løse fastlegekrisen under Bent Høie (H) som helseminister. Fremskrittspartiet satt i Solberg-regjeringen mesteparten av tiden, og Frp var støtteparti resten av perioden. Sylvi Listhaug bør derfor gå stille i dørene.

Dagens helseminister skal imidlertid ha ros for å ha tatt tak i fastlegeproblematikken. Regjeringen har styrket fastlegeordningen med nær en milliard kroner, ved blant annet å øke basisfinansieringen. Ingvild Kjerkol har også signalisert at fastlegene skal få slippe å dokumentere sykdom ved fravær blant elever i videregående skoler. Bakgrunnen er fraværsgrensen, som innebærer at elevene mister karakterer ved udokumentert fravær over 10 prosent.

For over 20 år siden fikk vi alle våre faste leger. Ordningen er et stort gode for Ola og Kari, og den var lenge en suksess. Nå står 220.000 nordmenn uten fastlege. Noe av årsaken er at Stortinget i 2011 vedtok å overføre mange sykehusoppgaver til kommunene. Dermed fikk fastlegene mer å gjøre. I tillegg har fastlegene fått enda flere oppgaver. Summen av dette blir unødvendig tung å bære. Fastlegen får ikke gjort nok av det de egentlig skal gjøre; behandle pasienter.

Helseministeren må naturlig nok vente på anbefalingene fra ekspertutvalget som vurderer fastlegeordningen. Svaret kommer i en rapport som legges fram i midten av april. Men Helsedirektoratet har allerede anbefalt å frita fastlegene fra å måtte utstede en rekke attester og erklæringer.

Direktoratet trekker spesielt fram fraværsattester for elever i videregående skoler. På dette punktet er det ikke nødvendig å vente på ekspertutvalget. Vi vet nok. Helseministeren og direktoratet har stilt diagnosen. Da er det bare å skrive ut resepten på medisinen. Køen av skoleelever kan fjernes med et pennestrøk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen