Dagsavisen mener

Skatt til besvær

Skatteutvalget vil ha arveskatt og økt boligskatt. Det er spennende tanker som ikke bør legges i skrivebordsskuffen.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er mange myter om skatte- og avgiftsnivået i Norge. Det skal være så skyhøyt at mange av landets rikeste ikke har annet valg enn å emigrere til Sveits, for eksempel.

Men skattenivået er faktisk ikke spesielt høyt i Norge. Som Dagens Næringsliv viste mandag: I 2021 ble 42,2 prosent av verdiskapingen i Norge betalt inn i ulike skatter, ifølge tall fra OECD. Oljeskatten er inkludert i regnestykket.

De økonomiske og sosiale forskjellene i Norge øker. Skattepolitikken må bidra til å snu utviklingen.

Med det er Norge på sjuendeplass på listen av 38 som er med i OECDs statistikk. Danmark ligger på topp som landet med høyest skattetrykk, på 46,9 prosent. Også Frankrike, Østerrike, Italia, Finland og Sverige har høyere skattetrykk enn Norge. OECDs tall viser også at det er veldig liten forskjell i skattenivået om landet styres av en rød eller blå regjering. Skatteinntektene har ligget rundt 40 prosent av verdiskapningen siden 1970-tallet.

Det betyr ikke at innretningen på skatter og avgifter ikke er av stor betydning. Mandag presenterte det regjeringsnedsatte Skatteutvalget sine forslag. Her er det mye som vil skape debatt.

Det var Erna Solbergs regjering som satte ned utvalget som nå leverer sine forslag til en regjering ledet av Jonas Gahr Støre. Blant forslagene er å kutte i personskatten og redusere formuesskatten. På den andre siden foreslår utvalget å innføre en flat merverdiavgift (MVA.) på 25 prosent. De økte utgiftene for vanlige folk skal jevnes ut med høyere barnetrygd og økt bostøtte.

Blant forslagene som trolig vil skape mest debatt, er å skjerpe skatten på boliger og å innføre en skatt på arv. Å skjerpe beskatningen på bolig er en helt riktig tanke. Spesielt i de store byene har boligverdiene gått i taket. Det tvinger fram nye skatteløsninger. Vi er også positive til forslaget om en ny skatt på arv.

De økonomiske og sosiale forskjellene i Norge øker. Skattepolitikken må bidra til å snu utviklingen. Vi skulle gjerne sett at utvalget gikk lenger i den retningen, men det er mye positivt å si om utvalgets forslag. Og bedre bør det bli etter høringsrunden og behandlingen i et storting dominert av venstresiden.

Så gjenstår det å se hvilken regjering som faktisk tør å øke beskatningen av bolig og å gjeninnføre en skatt på arv. Som høstens debatt om grunnrenteskatt har vist oss: Det må påregnes en viss motstand.

Det er derfor positivt at flere allerede nå tar til orde for et bredt forlik i Stortinget. Vi håper ikke Skatteutvalgets forslag blir lagt i skrivebordsskuffen fordi politikerne ikke tør ta upopulære grep.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener