Dagsavisen mener

Smartere strømbruk

Det må lønne seg å jevne ut strømforbruket.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

1. juli ble det innført et nytt system for nettleie. Målet med den nye nettleien er å fordele strømforbruket jevnere gjennom døgnet. Samtidig får vi en mer fornuftig fordeling av kostnadene. Den rekorddyre strømprisen i Sør-Norge har vært på alles lepper det siste året, men også det nye systemet for nettleie har vekket debatt.

Det opprinnelige opplegget for nettleie fra Erna Solbergs regjering ble klokelig droppet. Nettselskap og forbrukerorganisasjoner klarte å finne et kompromiss, og dagens regjering la seg til slutt på denne modellen.

Det nye systemet for nettleie gjør det mer lønnsomt å bruke strømmen smartere. Riset bak speilet er at det blir dyrt å ha mange forbrukstopper i løpet av en måned. Ved å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet, kan vi utnytte strømnettet bedre. Alternativet er at det må investeres «for mye» i økt nettkapasitet for å ta unna høye topper. Det vil i tilfelle føre til ekstra dyr nettleie for oss alle.

Vi er alle tjent med å bruke strømmen smartere.

Strømprisen består i dag av tre deler: Kraftprisen, nettleien og avgiftene til staten. Kraftprisen svinger mye i takt med etterspørselen og er dermed høy om vinteren og lav om sommeren. Nettleien skal gå til å sikre fellesskapet et solid ledningsnett som gir oss nok strøm når vi trenger den.

Generelt er det nå slik at de med små boliger og lavt samtidig forbruk av strøm vil betale mindre i nettleie enn i dag, mens de med større boliger og høyt samtidig forbruk vil måtte betale en større andel. Men de som er flinke til å tilpasse strømforbruket sitt, vil uansett kunne redusere nettleien. Elbilen bør for eksempel lades om natta, ikke om ettermiddagen når du står og lager mat ved komfyren. Det lønner seg også å flytte noe av strømforbruket til helgene.

Nettleien består av et fastledd og et energiledd. De fleste nettselskapene har valgt en modell der fastleddet har ulike trappetrinn. Det er vanlig å benytte gjennomsnittet av de tre høyeste toppene i måneden for å «plassere» oss i denne pristrappen. I den opprinnelige modellen ville vi blitt straffet dersom vi var så uheldig å ha én enslig forbrukstopp i løpet av måneden.

For at vi skal kunne bruke strømmen smartere, må vi få mer og bedre informasjon fra nettselskapene. Og vi må utstyres med dippedutter og apper som setter oss i stand til å jevne ut forbrukstoppene. Poenget er å unngå at det må investeres mer i strømnettet enn det som strengt tatt er nødvendig. Det vil bli kostbart for samfunnet og ikke minst den enkelte forbruker. Vi er alle tjent med å bruke strømmen smartere.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener