Dagsavisen mener

En krigsprofitørs ansvar

Norge tjener stort på krigen i Ukraina. Vi må dele overskuddet med resten av verden.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Krigen i Ukraina er en europeisk tragedie. En direkte konsekvens av krigen, er at energiprisene går til himmels. Det er tungt å bære for de aller fleste land i hele verden. Men ikke for Norge. Ifølge Nordea vil vi kunne tjene 1750 milliarder kroner i petroleumsinntekter i år. Det er seks ganger mer enn forventet i statsbudsjettet.

Det gjør oss, om enn ufrivillig, til en krigsprofitør. Det smaker ikke godt. Vi trenger en skikkelig debatt om hva vi skal gjøre med denne superprofitten på toppen av vår «normale» superprofitt fra olje og gass.

Krigen har avdekket hvor farlig Europas energiavhengighet av Russland er

Noe av overskuddet må gå til å hjelpe norske husstander og bedrifter gjennom strømpriskrisen, ved å forlenge strømstøtten. Det kommer, lover regjeringen. Men vårt ansvar stanser ikke ved landets grenser. Vi må tenke mye større. Vi kan ikke sylte ned resten av pengene i Oljefondet for å sikre framtidige generasjoner i Norge enda bedre – mens verden står i brann.

Krigen har avdekket hvor farlig Europas energiavhengighet av Russland er. Da er det en naturlig tanke at vi bør bidra til at naboland og allierte kan bli mindre avhengige av russisk gass. For deres skyld, og for vår egen. Om vi på kort sikt tjener på krigen, vil konsekvensene av økt utrygghet og klimaendringer tidsnok innhente oss her oppe i nord.

Krigen i Ukraina skal dessverre herje videre. Men en dag er den over. Da må resten av Europa bidra, og Norge i enda større grad. Flere tar til orde for et solidaritetsfond som settes av til å gjenoppbygge Ukraina. En slik variant av Marshall-hjelpen som USA ga til Europa etter Den andre verdenskrigen, er et godt og konstruktivt forslag, som vi støtter fullt ut.

Det finnes mange andre tanker vi kan sette ut i livet. Allerede i fjor høst foreslo tidligere Statoil-sjef Harald Norvik og andre topper i energibransjen at inntektene fra oljesektoren fremover bør gå inn i et fond som skal bidra i den globale klimaomstillingen. Her kan midler øremerkes til grønne energiinvesteringer – vindmøller, solceller, batteriproduksjon, hydrogen og lignende, både nasjonalt og internasjonalt. Også dette er tanker vi stiller oss bak.

Norge er ikke en øy. Den voldsomme økningen i våre inntekter fra olje og gass kommer ikke av at vi gjør noe annerledes enn før, men skyldes en verden i krise. Da er det vår plikt å gjøre det vi kan for å bidra til at verden kommer bedre ut på den andre siden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra: Dagsavisen mener