Dagsavisen mener

Fornuftig fra SV om NATO

Et SV-ja til NATO kan endre det politiske landskapet.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Oslo SV vedtok i helga, etter en heftig debatt, å åpne for å endre standpunkt om norsk NATO-medlemskap. Fylkeslaget ønsker nå en bred NATO-debatt i hele partiet. Det er et historisk skritt for et parti som er bygd på motstand mot norsk NATO-medlemskap. Og det er et fornuftig skritt, som kan åpne for en helt ny dynamikk på venstresiden.

Det er selvsagt Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina som er bakgrunnen. Stadig flere SV-ere har de siste ukene tatt til orde for at partiet må orientere seg på nytt i NATO-spørsmålet. Tidligere SV-politiker, nå debattredaktør, Snorre Valen skrev nylig i VG at «venstresiden må ha nye svar» i internasjonale spørsmål. I samme avis skrev en rekke SV-medlemmer i helga under et opprop om at «SVs NATO-standpunkt bør endres».

Det er både modig og modent av Oslo SV å åpne for denne debatten

Nå har altså Oslo SV fulgt opp. Partiets største fylkeslag mener tiden er moden for en debatt som på mange måter er en debatt om SVs sjel. Da SVs forløper, Sosialistisk Folkeparti (SF), ble stiftet i 1961, var hovedoppgaven å arbeide for norsk utmeldelse av NATO og nedrustning. Denne motstanden sitter dypt i partiets tradisjoner, og utgjør selve grunnlaget for det politiske engasjementet for mange erfarne SV-ere. Det er derfor langt fram før SV eventuelt snur i synet på NATO.

Samtidig har nye generasjoner kommet til. Partiet fikk en rekke nye medlemmer i fjor, i forkant av den varslede uravstemningen om regjeringsdeltakelse. Det var også på nippet at nedrustningspartiet SV gikk inn for å sende norske våpen til Ukraina i forrige uke, da landsstyret til slutt se nei med 21 mot 18 stemmer. Partileder Audun Lysbakken stemte for å sende våpen.

En ting er sikkert: Det kommer til å bli brytninger internt i SV i NATO-spørsmålet. Det er både modig og modent av Oslo SV og andre i partiet å åpne for denne debatten. Det viser at politiske holdninger ikke er hogd i stein, men må tilpasses historiske omstendigheter.

Om SV skulle snu om NATO, kan vi få en helt ny dynamikk på venstresiden. Arbeiderpartiet sliter med å skape entusiasme, og oppgaven blir trolig enda vanskeligere etter at Hadja Tajik ble tvunget til å trekke seg om statsråd og nestleder i partiet.

Den politiske avstanden mellom SV og Arbeiderpartiet er ikke større enn at et SV-ja til NATO kan gjøre partiet mer spiselig for flere sosialdemokratiske velgere. Et SV som reorienterer seg i internasjonale spørsmål, kan bli en hissig utfordrer om det politiske hegemoniet på venstre side i norsk politikk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener