Dagsavisen mener

Nedslående fra elektronikkbransjen

Elkjøps forsøk på å motarbeide organisering blant de ansatte, er et trist eksempel på at store aktører som ikke skjønner grunnlaget for den norske modellen.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I Norge har vi et organisert arbeidsliv, der sterke fagforeninger sørger for sine medlemmers rettigheter – og at konfliktene i arbeidslivet nesten uten unntak løses innenfor rammene av reglene i arbeidslivet. Dette systemet har tjent oss godt. Vi har en produktiv og stabil arbeidskraft, og vi har ansvarlige lønnskrav fra arbeidstakernes organisasjoner. Fagbevegelsen og det organiserte arbeidslivet er en viktig grunn til at Norge er et høyproduktivt og velfungerende samfunn.

Det er alltid forstemmende når arbeidsgivere forsøker å stikke kjepper i hjulene når de ansatte ønsker å organisere seg

Derfor er det alltid forstemmende når arbeidsgivere forsøker å stikke kjepper i hjulene når de ansatte ønsker å organisere seg. Det seneste eksemplet på det, er elektronikkjeden Elkjøp.

Elkjøp har 150 varehus over hele Norge. Ved 11 av disse varehusene har de Elkjøp-ansatte valgt å fagorganisere seg. De har dermed fått tariffavtaler. Det har blant annet gitt dem ulempetillegg og bedre pensjonsopptjening. Og det gjør at de ikke lenger får ta del i Elkjøps månedlige bonusordning. Denne månedsbonusen er nemlig forbeholdt ansatte uten tariffavtale, kan Elkjøp bekrefte overfor E24.

LO-fagforbundet Handel og Kontor mener dette er et uttrykk for at Elkjøp ikke ønsker at de ansatte skal organisere seg. «Tapet av bonus brukes som et pressmiddel for å nå målet», mener forbundet. Tre anonyme ansatte ved ulike varehus bekrefter den oppfatningen overfor E24.

Elkjøp avkrefter at dette er tilfellet. Kjedens kommunikasjonsrådgiver kan fortelle at Elkjøp «oppfordrer til organisasjonsfrihet». «Alle ansatte står derfor samlet fritt til å velge om de vil organisere seg og hvilken lønnsmodell de ønsker», heter det fra Elkjøp.

Problemet er at det slett ikke virker som om kjeden faktisk står bak de fine ordene om organisasjonsfrihet. Å nekte fagorganiserte ansatte samme rettigheter som de som «velger» å stå alene i møte med arbeidsgiver, kommer farlig nært historiske tradisjoner vi ikke ønsker i det norske arbeidslivet.

Dette er ikke Elkjøps eneste forsøk på å hindre at de ansatte organiserer seg. Handel og kontor forteller at det gjennomgående har vært vanskelig å få tariffavtaler på plass i for de Elkjøp-ansatte. Forbundet mener å se både «gammeldagse» og «amerikanske» holdninger til organisasjonsfriheten i elektrokjeden. Kjeden har ikke villet inngå tariffavtaler med mindre halvparten av de ansatte organiserer seg – på tvers av reglene i det norske arbeidslivet.

Vi slutter ikke å la oss forundre over hvor lite flere sentrale aktører i det norske arbeidslivet faktisk forstår av det samfunnet de virker i. Det organiserte arbeidslivet er en av pilarene som har gjort det mulig å bygge det landet vi lever i. Det er synd at en så stor aktør som Elkjøp forsøker å sabotere denne kjernen i den norske samfunnsmodellen.

Mer fra: Dagsavisen mener