Dagsavisen mener

Oljebomba

Olje er ikke framtida, men vi våger ikke å sette en sluttdato for oljeeventyret. Nå har andre gjort det for oss.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Dagen etter nasjonaldagen slapp Det internasjonale energibyrået IEA en bombe ned i det norske oljefatet. 18. mai blir en nasjonal sørgedag for vår hjemlige oljelobby.

Rapporten er dramatisk for Norge, og må endre premissene for vår hjemlige debatt og politikk.

Skal verden nå sine klimamål må all nyutvinning av olje, gass og kull opphøre nå. I 2021. Sjokkbeskjeden kommer i en ny rapport fra IEA. Den ses på som et paradigmeskifte for internasjonal klimapolitikk som har som mål å gjøre verden karbonnøytral i 2050. IEA har tidligere vært en solid makker for norsk argumentasjon om at det er klokt å utvinne mer olje på norske, klimavennligere premisser.

I omtalen av rapporten brukes det fra norsk hold uttrykk som «marsjordre», «en spiker i kisten» og «nå er det over». Rapporten er en brutalt ærlig dom over hva som må til. Et dokument som hele kloden må forholde seg til. Også Norge.

Det må et taktskifte til skal vi nå våre internasjonale mål og stagge klimakatastrofen som truer. Det må globalt investeres voldsomt i fornybar energi fra sol og vind, og samtidig må takten i utvinning av olje, gass og kull trappes ned. Det betyr at Norge og andre karbonprodusenter skal kunne tømme de feltene som er i produksjon, men ikke bore etter nye funn.

Rapporten er dramatisk for Norge, og må endre premissene for vår hjemlige debatt og politikk. Den legger et ytterligere press på våre ledere. Med denne marsjordren på bordet må søknadsprosessen knyttet til den 25. konsesjonsutlysningen opp til ny politisk vurdering. Det vil være svært umusikalsk å leite etter mer olje på 136 blokker i Norskehavet og i Barentshavet etter dette. IEA toner også ned verdien av karbonfangst- og lagring, som Norge har satset tungt på at skal løse vår del av utslippene.

IEA-rapporten må også få konsekvenser for utviklingen av Equinor. Endringstakten må økes i det statlige oljeselskapet. Selskapet må enda raskere omstille seg til å drive med fornybar. Staten må også bidra med enda større finansielle muskler til å drive forskning og utvikling innen sol- og vindenergi. Vårt statlige «oljefond» må også brukes politisk og det må stilles krav om grønne investeringer og vilje til å ta grønn risiko.

Vår nasjonale formue er bygd på forbrenning av nettopp den oljen som har satt verden i en vanskelig situasjon. Vår olje har bidratt sterkt til å skape problemet som nå har fått IEA til å si stopp. Det må forplikte.

Mer fra: Dagsavisen mener