Kommentar

Dette bør være siste vers for HRS

Bloggen til Hege Storhaug og Rita Karlsen kan snart være borte fra statsbudsjettet. I så fall kan de takke seg selv.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Siden 2005 har den fremmedfiendtlige bloggen Human Rights Service mottatt litt omtrent 30 millioner kroner i offentlig støtte. Hvert år får den 1,8 millioner over statsbudsjettet. Til tross for at det ikke er produsert noen rapporter siden 2015, til tross for at Frp er ute av regjeringen, til tross for at de blir stadig mer irrelevante, og til tross for at Venstre og KrF (samt store deler av Høyre) føler et intenst ubehag av denne støtten, har pengestrømmen fortsatt. Ikke bare det. HRS er også blitt utpekt til å kunne foreslå medlemmer til Utlendingsnemnda (UNE), som behandler klager på avslag i asylsaker.

Det var et av disse medlemmene, en Frp-politiker, som sammen med en annen Frp-politiker i fjor fattet vedtak om at Josef Moradi skulle nektes asyl. Som frafallen muslim og ateist risikerte han forfølgelse i hjemlandet Afghanistan. Etter at nemndlederen, som var uenig med det to andre, slo alarm, ble vedtaket behandlet på nytt og omgjort, og Moradi fikk til slutt bli i Norge. Men det var altså på nære nippet. Hva som ville skjedd dersom Moradi hadde blitt sendt til Kabul, får vi heldigvis aldri vite.

Tirsdag avga justiskomiteen sin innstilling om et forsalg som går ut på å fjerne HRS fra statsbudsjettet fra og med neste år, og å frata dem retten til å foreslå medlemmer til UNE. I denne komitéen sitter en av Frps mange tidligere justisministre, Per-Willy Amundsen. Han er fortsatt av den oppfatning at HRS er så viktige at de må ha statsstøtte for å spre artikler med titler som «Den kulturelle revolusjonen: Kronprinsparet bryter fasten – jeg bryter med monarkiet» og «Økonomi: SV og Ap vil flå de rike for å betale for innvandringen».

Ap har lyktes å samle de tre rødgrønne partiene - Ap selv, pluss SV og Sp - bak forslagene om å stanse statsstøttene og oppheve statusen som «humanitær organisasjon som arbeider på flyktning-, asyl- eller innvandringsfeltet med rett til å foreslå nemndmedlemmer til UNE», som det heter. At noen ved sine fulle fem er i stand til å mene at HRS er i nærheten av å kunne passe til denne beskrivelsen, er et av livets mange mysterier.

Støtten til HRS er først og fremst et Frp-prosjekt. Mange i Høyre er svært lite begeistret for denne pengebruken, men de lar det gå. For KrF og Venstre er det verre. Der gjør det direkte vondt. Ingen av disse partiene sitter i justiskomiteen. Dermed vet vi ikke sikkert hva de kommer til å stemme i denne saken. Mest sannsynlig vil de føle seg forpliktet av tidligere inngåtte avtaler, og stemme ned Aps forslag. Men det kan bli siste gang de to partiene bøyer seg i denne saken. Dersom KrF og Venstre skal kunne påberope seg et snev av ryggrad, bør de som et minimum sørge for at støtten til HRS er borte når Solberg-regjeringen legger fram statsbudsjettet for neste år, noe den skal gjøre uavhengig av valgresultatet. De har ingen grunn til å gi Frp en politisk seier på walk-over.

Ved et regjeringsskifte til høsten, er det uansett over og ut for statsstøtten til HRS. Det virker rimelig klart etter tirsdagens innstilling, selv om Senterpartiets støtte er litt halvhjertet. Dersom HRS mister statsstøtten, kan de i grunnen takke seg selv. Bloggen har helt åpent gått bort fra alt som kunne minne om utredninger, analyser og rapporter, og begrenser seg nå til konspiratoriske småartikler, forfattet av en håndfull medarbeidere. I snitt kommer det drøyt to artikler daglig. Mye av aktiviteten knytter seg til å levere politiske innspill om strengere innvandringspolitikk, først og fremst til Fremskrittspartiet - eller deler av Fremskrittspartiet. I følge nettstedet Filter Nyheter er det særlig de såkalt nasjonalkonservative Frp-representantene Christian Tybring-Gjedde, Jon Helgheim og Per-Willy Amundsen som pleier kontakt med HRS, og får innspill og hjelp derfra i sitt politiske arbeid.

I det perspektivet er det interessant at mindretallsmerknaden fra Frp i justiskomiteens innstiling - der Amundsen er én av to representanter - i sin helhet er en lang og detaljert hyllest av HRS, ispedd konspirativ kritikk av Arbeiderpartiet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen