Leder

Baneheia må gjenåpnes

Dommen mot Viggo Kristiansen ligner mer og mer på et justismord, tvilen om dommens rettferdighet gnager.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I går var Gjenopptakelseskommisjonen samlet til møte. På dagsorden sto blant annet den tragiske Baneheiasaken.

12. januar var det premiere på Discoverys dokumentarserie «Baneheia – kampen om sannheten». Dette er den siste i en etter hvert lang rekke journalistiske granskninger som er gjort av det forferdelige dobbeldrapet i Kristiansand i 2000. Summen av bidragene har skapt en ny dynamikk i saken og offentligheten. Journalistikken har bidratt til en stadig mer overveldende opplevelse av at sannheten ikke lå til grunn da Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt.

I juli 2017 leverte Kristiansens forsvarer Sjødin inn den foreløpig siste begjæringen til Gjenopptakelseskommisjonen. Samme høst kom Bjørn Olav Jahrs bok «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet», som frikjenner Kristiansen. «Jan Helge Andersen voldtok og drepte Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen i Baneheia fredag 19. mai 2000. Viggo Kristiansen gjorde det ikke», skrev Jahr i boka.

Ny informasjon, nye fakta har rokket ved troverdigheten til rettens avgjørelse. Andersen tilsto i 2000 og knyttet Kristansen til drapene gjennom sitt vitnemål og er for lengst ute av fengsel. Kristiansen har i over 20 år hardnakket nektet skyld. Begjæringen om gjenopptakelse som nå ligger på Gjenopptakelseskommisjonens bord, er den femte i rekken.

Kommisjonen skulle se på saken på nytt før jul i 2019. Saken ble utsatt til januar 2020. Nå har det gått ytterligere ett år. Siden sist Baneheia-saken var på kommisjonens bord i 2014, er alle de fem medlemmene av kommisjonen nye. Det sentrale DNA-beviset mot Kristiansen ble i sommer vurdert som ugyldig i en straffesak av nyoppnevnt sakkyndig.

Dommen mot Viggo Kristiansen ligner mer og mer på et justismord, tvilen om dommens rettferdighet gnager. Vi maner Gjenopptakelseskommisjonen til raskt å fatte sin beslutning. Av hensyn til den allmenne rettsoppfattelsen, og ikke minst Kristansen, bør saken gjenåpnes. Norge kan ikke lukke øynene.

Mer fra: Leder