Leder

Norge langt fra best

Vondt for stoltheten, men godt for virkelighetsoppfatningen.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I mange år har nordmenn i sin alminnelighet og norske politikere spesielt skrytt av at Norge er verdens beste land å bo i. År etter år har FN nemlig nominert Norge blant de aller beste land på sin liste. Nå må det bli slutt på skrytet.

På årets rapport fra FNs utviklingsprogram (UNDP) raser Norge fra 1. til 16. plass.

Nytt i år er at FN også tar med natur- og miljøkostnader. Og når klimagassutslipp og ressursbruk telles med, faller Norge nedover på lista.

Ifølge NRK, som var først ute med å informere om FN-lista, har Norge den sjette høyeste verdien av materielt fotavtrykk blant 169 land. Norges utslipp av C02 er 8,3 tonn per innbygger. Det er blant de 30 største totalt i verden,

Norge ligger fortsatt meget godt an når det gjelder helse, levestandard, utdanningsnivå og bruttonasjonalprodukt delt på antall innbyggere. Norge kan ikke sole seg i glansen når klimakostnadene tas med.

Les også: – Det er helt sprøtt at det ikke er en eneste nasjonalpark i Norge hvor alt dyreliv er vernet (Dagsavisen +)

Irland er på topp på FN-lista med Sveits på andre plass. Vi er heller ikke lenger best i Norden. Danmark går fem plasser opp til femteplassen. Sverige rykker en plass opp og får sjetteplassen.

Det er fortsatt veldig bra å bo i Norge. Men vi mister topplasseringen på grunn av vårt store fotavtrykk på planeten. Det er vondt for stoltheten, men det gjør godt for virkelighetsoppfatningen.

Økonomisk vekst har en bakside som dessverre altfor få er opptatt av.

Les også: «Storbyene står klar til dugnad. Nå trenger vi bare at staten stiller opp»

Stortinget har for eksempel enda en gang vedtatt et statsbudsjett som bare i beskjeden grad bidrar til å bremse klimaødeleggelsene. Skal Norge igjen toppe FNs liste over verdens beste land å bo i, må regjeringen og Stortinget få opp farten med å sikre en bærekraftig utvikling.

Snart kan det være for sent.

Mer fra: Leder