Leder

Positivt for pensjonistene

Det er flertall på Stortinget for å bedre pensjonistenes kår.

Oslo 20201110. 
F.h. SV-leder Audun Lysbakken, Frp-leder Siv Jensen og   forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet på pressekonferanse i Stortinget.
Foto: Terje Bendiksby / NTB
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Fremskrittspartiet og SV har oppfordret til et pensjonsforlik som både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sluttet seg til. Dermed blir regjeringen tvunget i kne til å endre på systemet for beregning av de årlige justeringene i pensjonene.

I mange år har det vært slik at pensjonistene har fått 0,75 prosent mindre i påslag enn den alminnelige lønnsveksten. Nå skal pensjonistene i stedet få gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. I praksis vil pensjonistene dermed bli sikret å gå i pluss så lenge lønnstakerne får mer å rutte med.

På grunn av lave lønnstillegg har pensjonistene gått i minus i fem av de siste seks årene. Senest i vår skjedde dette da regjeringen løftet pensjonene med skarve 1,2 prosent. Prisstigningen ble da anslått til 1,4 prosent, noe som innebærer at pensjonistene mister 0,2 prosent i kjøpekraft. Den jevne arbeidstaker fikk 1,7 prosent i lønnstillegg.

Invitten fra SV og Frp går også på at det skal lages en plan for årlig opptrapping av minste pensjonsnivå. Siktemålet er å komme opp på EUs fattigdomsgrense. Det kreves også at pensjonistenes organisasjoner igjen skal få forhandlingsrett i trygdeoppgjørene og at Pensjonistforbundet skal få plass i Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene. Det gjenstår å se om det kan bli flertall for også disse forslagene.

Den spesielle underreguleringen av pensjonene er et resultat av pensjonsreformen som tok til å gjelde fra 2011. I kjølvannet av reformen dukket så de merkelige 0,75 prosentene opp. Dette systemet ga god uttelling for pensjonistene i år med relativt høye lønnstillegg. Men nå har det over lang tid vært magre tillegg i lønnsoppgjørene, og i disse årene har pensjonistene kommet ekstra dårlig ut.

Det er på høy tid at politikerne justerer kartet etter et endret terreng. Utdaterte teknikaliteter må kastes over bord.