Leder

En uhellig allianse

Frp hører ikke hjemme i selskap med SV og Arbeiderpartiet.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

KrF kunne innkassere det som en stor seier da partiet i Granavolden-erklæringen fikk vetorett i alle spørsmål som angikk bioteknologiloven. Partiet brukte vetoet og sørget blant annet for å stanse forslag om å tillate eggdonasjon.

I utgangspunktet var flertallet i regjeringen innstilt på å åpne for det.

Da Frp gikk ut av regjeringen i januar, gjorde partiet det klart at det ikke lenger ville føle seg bundet av regjeringserklæringen. Dermed kunne Frp gå løs på bioteknologiloven uten å bli satt på plass av et veto fra KrF. KrF viste til tidligere løfter om ikke å røre loven, men til ingen nytte.

Frp er ikke et parti som har vanskelig for å glemme løfter. Partiet går gjerne til sengs med politiske motstandere hvis det trengs for å oppnå det man vil.

Torsdag la en uhellig allianse av Frp, Ap og SV fram i Stortinget detaljene i avtalen «Biotknologiforliket» 2020. Det er ikke noe egentlig forlik siden det bare omfatter tre partier med et knapt flertall i Stortinget.

I avtalen foreslår de tre partiene blant annet eggdonasjon, assistert befruktning og tidlig ultralyd.

Alle partier utenom Sp og KrF er i dag for å tillate eggdonasjon. Assistert befruktning er stort sett akseptert. Tidlig ultralyd mener de fleste er et gode for både mor og barn.

Helt siden bioteknologiloven trådte i kraft i 2004 har det vært problematiske og utfordrende etiske sider ved loven. Spesielt har SV hatt mange og harde diskusjoner om hva som er rett politikk.

Først fredag i forrige uke fortalte partiet hva det hadde landet på. Heller ikke for Ap har det vært noen enkel prosess å bli enig om å forandre bioteknologiloven. Det er mange i partiet som har tvilt seg fram til et standpunkt.

SV og Ap hører naturlig sammen i en diskusjon om bioteknologiloven og behovet for å forandre den.

Frp hører ikke hjemme i selskap med SV og Ap. I verdispørsmål står Frp så langt til høyre for SV og Ap som det er mulig å komme. Derfor blir det politisk helt feil å lage et «forlik» med Frp om å forandre bioteknologiloven.