Leder

Det beste i oss alle

Det var på høy tid at vi viser oss fra en god side i asylspørsmål.

Oslo 20191219. 
Tidligere biskop Gunnar Stålsett og Lulu Tekle i rettssal 227 i Oslo tingrett torsdag. Stålsett ble dømt til betinget fengsel og bot en tilståelsessak for å ha brukt den ureturnerbare asylsøkeren Lulu Tekle til å arbeide for seg.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Tidligere biskop i Oslo bispedømme Gunnar Stålsett ble i forrige uke dømt til betinget fengsel og til å betale en bot på 10.000 kroner.

Forbrytelsen? Stålsett har gitt Lula Tekele, en «ureturnerbar asylsøker», som har fått avslag på søknaden sin om opphold i Norge og dermed ikke lov til å jobbe, deltidsjobb som renholder i 14 år. Dommen er juridisk korrekt, men i alle andre aspekter er den pinlig.

Reaksjonen i befolkningen er derimot alt annet enn pinlig. Straks etter dommen opprettet en av Stålsetts medmennesker i dette samfunnet vårt en innsamlingsaksjon for å hjelpe biskopen med å betale boten.

«La oss i disse juletider, som et symbol på at vi fortsatt ser lenger enn vår egen nesetipp, vår egen familie og vår egen lykke, spleise på boten til Gunnar Stålsett. Og la oss i tillegg gi Lula Tekele en ordentlig julegave!», lød begrunnelsen.

Det tok et par timer å nå den ønskede summen på 50.000 kroner. Når dette skrives har summen krøpet over 120.000. Alt over 80.000 doneres til organisasjonen Mennesker i Limbo, som arbeider for papirløse. Slik viser enkeltmennesker i landet vårt fram det beste i oss alle.

Samme dag som Stålsett ble dømt for sin medmenneskelighet, klarte også regjeringen å vise humanitet. De fire regjeringspartiene ble enige om et amnesti for ureturnerbare asylsøkere.

Personer som har vært i Norge i over 16 år, og hvis alder pluss oppholdstid tilsvarer 65 år eller mer, kan nå få lovlig opphold i Norge selv om deres søknad tidligere er avslått. Disse må søke om amnesti innen 2021.

Dette skal regjeringen ha honnør for. Det er et virkelig konstruktivt bidrag for å hjelpe folk i en fortvila situasjon.

Det er grunn til å rose KrF for gjennomslaget i denne saken. Det var på høy tid at vi viser oss fra en god side i asylspørsmål. Vi gjør Gunnar Stålsetts ord etter domsavsigelsen til våre: «Det er viktig at vi fortsetter å betrakte dette som en verdikamp der humanitet og menneskerettigheter også gjøres gjeldende for de svakeste blant oss».

Med det budskapet ønsker vi våre lesere en god og fredfull jul. Det er ikke alle forunt.