Leder

Erna beklager

Nav-skandalen sprer seg med rekordfart.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

NRK avslørte før helgen at det har vært 17.500 tilfeller der folk har måttet tilbakebetale Nav-penger uten å få igjen det de har betalt i skatt på trygdepengene.

Mange på trygd har dermed fått dobbelt uriktig straff. De er ikke bare fratatt trygd på et uriktig grunnlag. De får heller ikke tilbake skattepenger de har krav på. Skattedirektør Han Christian Holte legger seg paddeflat og beklager.

Dette skulle ikke ha skjedd. Det trengs en storrengjøring i skatteetaten.

Norge er for første gang rammet av flere store samfunnsskandaler på samme tid. Nav-skandalen er også en politi- og domstolsskandale.

Dommere og politifolk har opptrådt som Navs nyttige idioter.

Regjeringen og Arbeids- og sosialdepartementet i særdeleshet, har i flere år levd i uvitenhet om Navs feilaktige praksis.

Stortinget har like lenge snorksovet i timen. Så sent som i juni 2017 da Trygderetten kom til at EØS-avtalen åpnet for at det var lov å ta med ytelser til utlandet, vedtok Stortingets flertall, Høyre, Frp og Ap, strengere regler for såkalt eksport av arbeidsavklaringspenger.

Det er ubegripelig at det ikke slo representantene at dette kunne være i strid med EØS-avtalen.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité jobber på høygir for å bringe klarhet i skandalene og plassere det politiske ansvaret der det hører hjemme.

Siden skandalene har gått over flere år er det mange byråkrater, dommere, politifolk og politikere som har et ansvar. Muligheten for ansvarspulverisering er stor.

Det er viktig ikke å tape av syne at det politiske hovedansvaret ligger hos regjeringen og konstitusjonelt ansvarlig statsråd. Det er derfor riktig av kontrollkomiteen å innkalle statsminister Erna Solberg og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til høring på nyåret.

Statsminister Solberg sier til Dagbladet at hun er klar over at det blir stilt spørsmål om hennes kjennskap til trygdeskandalen. Hun beklager at folk som har tilbakebetalt ytelsene til Nav, ikke har fått igjen skattepengene.

Det er riktig av statsministeren å beklage. Vi tror ikke at det vil hindre at det blir stilt mistillitsforslag i Stortinget.

Mer fra: Leder