Kommunaladelen sparker de som ligger nede

Er det slik at det rødgrønne byrådet bruker våre skattepenger til å subsidiere den kommunale lønnsadel og samtidig kutter i tilbudene til byens vanskelistilte ?

ÅPENT BREV TIL

Finanskomiteen

Byråd for helse og eldre

SV `s gruppeleder

 

DEN KOMMUNALE ADEL SPARKER DE SOM LIGGER NEDE

Er det slik at det rødgrønne byråd bruker våre skattepenger til å subsidiere den kommunale lønnsadel og samtidig kutter i tilbudene til byens vanskeligstilte ? Med stor skuffelse leser jeg i Nettavisen Vårt Oslo at Byrådet i sitt budsjettforslag vil kutte i Frelsesarmeens lavterskeltilbud Treningstiltaket Jobben til rusmisbrukere med 5,5 millioner.

Treningstiltaket Jobben sysselsetter hver eneste dag mellom 40 og 50 rusmisbruker i Oslo. Det er et lavterskel- og arbeidstilbud, der deltakerne blant annet plukker søppel, rydder Oslos strender og badeplasser, har skjærgårdspatrulje der Oslofjorden ryddes for plast og avfall. I tillegg driver Jobben med gjenbruk, trefelling og annet forefallende arbeid. Men med et kutt på fem millioner kroner i kommunal støtte, frykter Frelsesarmeen for tilbudets fremtid.

Dere vil også kutte i lavterskeltilbudet Fyrlyset i Urtegata som har hjulpet folk i over 130 år. Et tilbud som tilbyr ernæringsrik mat, nødvendig helsehjelp og bistand fra sosionomer.

Samtidig leser om den kommunale lønnsadelen. 22 toppledere i Oslo kommune hadde i flg. Skattelistene mer enn en million i årslønn. Vår ordfører Marianne Borgen (SV) årsinntekt 1 227 611 og Byrådsleder Raymond (AP) 1 130 104. Begge, spesielt ordføreren tilhører partier som står på de vanskeligstiltes side.

Da dere i Arbeiderpartiet (AP), SV og Miljøpartiet de grønne (MDG) fikk byrådsmakten i 2015 var vi mange som hadde store forhåpninger til en utjevningspolitikk som langt på vei ville forbedre de svakes livskvalitet og levekår. Vi hadde også forventninger til at dere ville styrke tilbudene til rusmisbrukere, bostedsløse, fattige og andre vanskeligstilte. Videre trodde vi også at dere ville gjeninnføre de kommunale subsidiene i de kommunale boligene slik at vanskeligstilte kunne bo rimelig og i boliger med god standard. Til manges store skuffelse har dette ikke skjedd. Det som har skjedd er at dere på flere områder har videreført høyrepolitikken fra det forrige borgerlige byrådet.

I gamle dager stod AP på de svakes side. I dag er AP et lyseblått parti som på mange samfunnsområder fører høyrepolitikk. AP i opposisjon og i godt selskap med SV var svært flinke til å kritisere det forrige høyrebyrådet for deres usosial politikk som forsterket klasseskillene og forskjellene mellom øst og vest.

Hvorfor har ikke SV slått i bordet og truet med å trekke seg fra byrådssamarbeidet ? SV er jo et sosialistisk parti som skal være de svakes talerør. Er det slik at SV er mer opptatt av makt enn partiets ideologi ? Og er SV blitt et haleheng til AP?

Er dere villige til å kutte i kommunale topplønninger ? Og er dere villige til å styrke tilbudene til rusmisbrukere, bostedsløse, fattige og andre vanskeligstilte ? Om ti måneder er det valg.

Avslutningsvis gir jeg stor honnør til Rødt som er partiet som har protestert mot deres usosiale politikk.

Gunn Pound