Usaklig av Nettavisen

Ap vil doble skattefradraget for fagforeningskontingent. Det har fått sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen til å fyre.

Arbeiderpartiet blir beskyldt for å gi skattelettelse til partiets egne sponsorer i LO-familien. Stavrum skyter langt over mål i sitt usaklige angrep.

Han har ikke andre argumenter enn at LO-familien gir betydelig støtte til Arbeiderpartiets valgkamper.

Stavrum overser glatt at det er gode begrunnelser for å stimulere til et organisert arbeidsliv. Og han slår under beltet når han trekker inn LO-ledelsens lønninger.

Det er skvær sak å være motstander av at det gis skattefradrag for fagforeningskontingent, men da må Stavrum være konsekvent.

Logikken må i tilfelle være at også arbeidsgivernes rett til å trekke fra sine kontingenter, til for eksempel NHO, må kuttes. Skattefradraget for fagforeningskontingent ble innført i 1977.

Den gang var fradraget på 1.800 kroner og dekket de fleste kontingentene. Samtidig fikk arbeidsgiverne fradrag for kontingent til sine foreninger.

Det hører med til historien at Bondevik I-regjeringen halverte fagforeningsfradraget til 900 kroner i 1999. Så rettet Stoltenbergs rødgrønne regjering opp skjevheten.

Fagorganiserte kan i år trekke fra 3.850 kroner av kontingenten på skatten. Dette beløpet har stått stille siden 2013, noe som innebærer at verdien av fradraget i har blitt svekket i takt med lønnsøkningene.

Arbeidsgiverne har imidlertid blitt automatisk kompensert siden fradraget er på 60 prosent.

 Da de rødgrønne forlot regjeringskontorene i 2013, utgjorde fradraget for de fagorganiserte vel 50 prosent av vanlig industriarbeiders kontingent.

Nå har denne andelen krøpet ned mot 40 prosent. Dermed har det blitt stor ubalanse mellom fagorganiserte og organiserte arbeidsgivere.

Stavrum er uredelig når han utelukkende skyter på LO. Fagforeningsfradraget omfatter jo hele det organiserte arbeidslivet, også de mange fagorganiserte som sorterer under YS, Unio og Akademikerne.

Andelen fagorganiserte, ikke bare i LO, har sunket de siste årene. Nå er det snaut halvparten av de yrkesaktive som er med i en fagforening. Det er en utvikling som bør bekymre på alle hold.

Det er et historisk faktum at et organisert arbeidsliv fører til økt produktivitet og en god fordeling av verdiskapningen.

Den norske modellen med et etablert tillitsbasert samspill mellom fagbevegelsen, arbeidsgiverne og myndighetene gir gode resultater for alle parter. 

Et velfungerende arbeidsliv forutsetter en høy organisasjonsgrad både hos arbeidsgiverne og i fagbevegelsen.

Nå handler det i første rekke om å rette opp ubalansen som dagens regjering har skapt. Nettavisens redaktør bidrar dessverre til det motsatte – uten saklige argumenter.