Löfvens halmstrå

Det blir ingen regjeringskrise i Sverige i denne omgang.

Søndagens partilederdebatt på SVT ga visse avklaringer.

Statsminister Stefan Löfven fredes i noen uker ekstra. Men Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt truer fortsatt med å felle Löfven, og den borgerlige opposisjonen står klar til å bite på kroken. Disse partiene har flertall i Riksdagen og kan derfor sørge for at Stefan Löfven må gå av som statsminister.

På den annen side er det ikke flertall for en borgerlig regjering.

Striden står om ansettelsestryggheten i det svenske arbeidslivet. Prinsippet om «sist in, først ut» ved oppsigelser er truet. Stefan Löfven er avhengig av å ha støtte for politikken fra Centerpartiet og Liberalerna, men i denne saken er det tvert om.

Disse to borgerlige partiene vil liberalisere loven, og det er Löfven i utgangspunktet bundet til å gjøre – mot sin vilje. I et forsøk på å komme ned på beina i denne saken, la regjeringen derfor striden i hendene på fagbevegelsen og arbeidsgiverne.

Men disse forhandlingene strandet natt til 1. oktober.

Statsminister Löfven uttrykte søndag håp om at arbeidslivets parter tar opp hansken en gang til, og Centerns Annie Lööf gikk med på at partene gjør et nytt forsøk.

Og så fulgte Jonas Sjöstedt opp med å frede regjeringen «noen uker». Det gjenstår å se om dette er en farbar vei. Arbeidsgiverne bør se seg tjent med et lavere konfliktnivå, både i forhold til sak og en eventuell regjeringskrise.

For fagbevegelsen er det bedre med en halv seier enn et rent tap.

Statsministeren har fortsatt ikke gitt opp håpet om å finne en balansert løsning. Det står i kontrast til Centern og Liberalerna som vil gå arbeidsgivernes ærend.

På den andre kanten er sosialisten Jonas Sjöstedt fagbevegelsens sterkeste våpendrager. Sjöstedt fikk for øvrig høyest score blant dem som søndag så på partilederdebatten. Det bør være et tankekors for strategene hos Socialdemokraterna som kan risikere å komme smertelig på kant med LO.

Det er flertall i Riksdagen for å isolere det høyreradikale partiet Sverigedemokraterna (SD) politisk.

Derfor brøt Centern og Liberalerna ut av den borgerlige firepartialliansen og valgte i stedet å støtte en Löfven-regjering bestående av Socialdemokraterna og Miljöpartiet.

Dermed ble Vänsterpartiet satt på sidelinjen i budsjettpolitikken. Det hører med til historien at Moderaterna og Kristdemokraterna er åpne for å kunne regjere på SDs nåde.

Stefan Löfven og Annie Lööf virket en smule samkjørt i partilederdebatten. Lööf frykter nok at en regjeringskrise skal lokke Centern tilbake til borgerlig side, slik at SD likevel får innflytelse i svensk politikk. Håpet er at arbeidslivets parter finner en løsning. Löfven og Lööf har et felles halmstrå å klamre seg til.