Krig om Forsvaret

«Firerbanden» på Stortinget er på krigsstien.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) får langtidsplanen for Forsvaret i retur.

Ap, Sp, SV og Frp er misfornøyd med planen. Problemet er at regjeringen har laget en åtteåring plan og at den ifølge opposisjonen er for lite forpliktende de første fire årene.

Statsminister Erna Solberg har virkelig fått merke at hun i flere måneder har ledet en mindretallsregjering.

Les også: Generalmajor Eirik Johan Kristoffersen har mange hensyn som skal balanseres

Gang på gang har Frp og de rødgrønne partiene samlet seg om å påføre regjeringen nederlag. Og nå skjer det samme med forsvarsplanen. Det er selvsagt et nederlag for forsvarsministeren.

I langtidsplanen legger regjeringen opp til å øke forsvarsbevilgningene med to milliarder kroner i året, slik at nivået reelt vil bli 16,5 milliarder kroner høyere i 2028 enn i år.

Det hører med til historien at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ba om en økning på 25 milliarder kroner.

Så mye penger har ikke regjeringen funnet plass til.

Det er helt i det blå hvilket nivå opposisjonen på Stortinget egentlig ønsker. Det eneste de fire partiene er enige om, er at de hver på sin kant ikke er fornøyd. Med litt godvilje kan vi lese at det er ønske om å få en ny fartøystruktur for Sjøforsvaret tidligere enn 2024 som er regjeringens årstall.

Signalene fra Stortinget er ellers vanskelig å tolke, og de spriker i innhold. Frp og Sp vil ha mer til nesten alt. «Forsvaret trenger flere folk nå, ikke på sikt», er beskjeden fra Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt.

Regjeringen har forbilledlig ønsket å gi Forsvaret en langsiktig forutsigbarhet over åtte år.

Les Dagsavisens leder: «Valget av ny forsvarssjef ser ut til å være et utmerket, fremtidsrettet valg»

Ting tar tid, spesielt i en så stor og komplisert organisasjon som Forsvaret. Nytt utstyr er ikke alltid hyllevare. Men opposisjonen er mer opptatt av den korte horisonten.

De første fire årene er imidlertid langt på vei fastlagt av allerede vedtatt struktur og de store investeringene som følger av den. Norge betaler fortsatt på innkjøpet av nye kampfly, bare for å nevne det viktigste.

Det er svært så useriøst av opposisjonen å bare sende forsvarsplanen i retur uten å gi forsvarsminister Frank Bakke-Jensen noen bestilling på hva som skal prioriteres annerledes.

Firerbanden konkluderte til og med før forsvarsministeren og Forsvarets ledelse hadde fått forsvart seg i høringen om planen. Nå blir det en uverdig stillingskrig med bare tapere.

Det vil overraske stort om opposisjonen samlet klarer å bla opp flere forsvarsmilliarder i ellers trange budsjetter i årene framover. Da kan vi risikere at politikerne gjentar gamle feil fra perioden hvor det ikke var samsvar mellom vedtatt struktur og pengene som ble stilt til rådighet. Det vil være å gjøre Forsvaret en stor bjørnetjeneste.