Justismord kunne vært forhindret

Ap, Sp og SV avleverer en kraftsalve mot regjeringen for håndteringen av NAV-skandalen.

Hadde ikke statsminister Erna Solberg byttet ut konstitusjonelt ansvarlig statsråd Anniken Hauglie som arbeids- og sosialminister, ville de rødgrønne partiene vedtatt et mistillitsforslag mot statsråden.

Nå nøyer de seg med et såkalt daddelvedtak, som er den nest hardeste form for kritikk Stortinget kan komme med av regjeringen. Ap, SV og Sp er blitt enige om følgende formulering i innstillingen: «Regjeringens håndtering av sak om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 er sterkt kritikkverdig».

Hvis Riksadvokaten hadde blitt koblet inn mye tidligere kunne flere justismord ha vært unngått. Minst 78 personer antas å ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse.

48 personer er idømt ubetinget fengselsstraff. De resterende er enten idømt betinget fengsel eller samfunnsstraff.

De rødgrønne slår fast at regjeringen reagerte uansvarlig sent. Sendrektigheten fortsatte selv etter at det må ha gått opp for alle involverte i NAV og i departementet om at noe galt var fatt. Det er blitt gjort alvorlige feil i NAV og i departementet. Mange ante at noe var galt, men ledelsen grep ikke tidsnok inn.

Norgeshistoriens styggeste retts- og sosialpolitiske skandale skjøt fart på statsminister Erna Solbergs vakt. Det ansvaret kan hun ikke fri seg fra.

Hun kan ikke skyve statsråd Hauglie foran seg i møtet med Stortinget fordi hun har skjøvet Hauglie fra seg. NAV-skandalen vil for alltid være klistret til Solbergs regjeringstid. Det blir et tøft møte med opposisjonen når Stortinget behandler saken 5. mars.

De borgerlige partiene slår ring rundt regjeringen. Partipisken smalt over Høyre, KrF og Venstre. Det må særlig ha vært smertefullt for KrF og Venstre. KrF som historisk har stått på de svakestes side, står i NAV-saken på de politisk mektiges side.

For den borgerlige blokken er det viktigste tydeligvis å skjerme statsminister Erna Solberg for kritikk.

Avhopperpartiet Frp stiller seg i rekken av forsvarere av regjeringens meget kritikkverdige handlemåte. Det viser at Frp ikke har tatt mål av seg til å ta rollen som et opposisjonsparti. Frp vil være et støtteparti for regjeringen Solberg.

Den borgerlige blokken finner heller ingen grunn til å kritisere tidligere statsråd Hauglie. Hun skal tydeligvis ha mange takk for at hun oppdaget skandalen og for at hun har ryddet opp.

I virkeligheten oppdaget hun ingen ting før det var for sent. Folk ble puttet i fengsel selv etter at hun trakk i nødbremsen. Hun har heller ikke ryddet opp. Oppryddingen er overlatt hennes etterfølger Torbjørn Røe Isaksen.

Det er ikke satt punktum for NAV-skandalen med innstillingen fra kontrollkomiteen. Det blir en ny runde når regjeringens granskningsutvalg kommer med sin innstilling i juni.

Og skulle det utenkelig skje at tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård får rett i sin påstand om at hele saken bare er noe tull, at NAV ikke har praktisert trygdeforordningen feil, ja, da står ikke verden til påske.