Huskeliste etter ei dagbok

Trond Giskes kone Haddy Njie har skrevet dagbok. Jeg har skrevet huskeliste for redaksjonen.

1. Vi som jobber i mediene har noe å lære av hvordan vi håndterte Giske-varslene. Ble dekningen for massiv? Konkluderte vi for fort? Lyttet vi tilstrekkelig til alle parter? Lar vi en liten del av et bredt sakskompleks ta for mye plass? Jeg siterer Haddy Njie fra NRK Ukeslutt på lørdag om hva hennes dagbok må leses som: «Ikke den objektive sannheten. En bitteliten flik av sannheten».

Lærdom: Vi må bli flinkere til å stoppe opp underveis og vurdere i dekningen av saker som har massivt gjennomslag i alle medier og fører til stor grad av flokkmentalitet. Vi skal ikke bidra til at små fliker av sannheten etableres som hele sannheten.

2. Selv om dette startet med metoo-varsler, forsvant det etter hvert over i en større konflikt og maktkamp. Norges største parti framstår svært splittet og lite enhetlig. Det krever at vi har mange kilder, i flere leirer eller med ulike perspektiv.

Lærdom: Når maktkampen raser, sitter sjelden noen alene på sannheten eller fasiten. Vi må lytte til flere kilder.

3. Hørte sakene, inkludert den mye omtalte Sofie-saken fra Bar Vulkan, hjemme i det offentlige rom? Ja, men mange av sakene kunne vært løst bedre og mindre sensasjonelt. I Sofie-saken var Trond Giske ute på byen med valgkomiteens leder samtidig som han kjempet for å bli valgt inn i et viktig politisk verv igjen. Det sier noe om tette koblinger og det kan si noe om viljen til å kjempe eller bruke makt og kontakter for å oppnå det man vil. Videre hadde Giske uttalt at han i fortsettelsen skulle være varsom med å sette seg i situasjoner med unge kvinner og alkohol, men her var han ute i et sånt miljø igjen. På disse to punktene var nyhetskriteriene oppfylt, men saken skulle vært mindre sensasjonell enn den ble med Sofie som en del av den.

Lærdom: Nyhetskriteriene må gå foran sensasjonskriteriene.

4. VG glemte at den svake part var den involverte kvinnen. Selv om saken hadde blitt mindre sensasjonell, skulle VG lyttet til og skjermet Sofie.

Lærdom: Enten det er i møter med systemet, maktmennesker eller mediene, må vi aldri glemme hvem som er historiens svake part.

5. Bergens Tidende-kommentator Jens Kihl skriver i kommentaren «Ei blytung bør på varslarane»: «Det absolutte botnpunktet når boka på side 329. Her skriv Njie om då ho las kronikken til Sunniva Andreassen, eller «Tromsø-varsleren», som ho heiter i boka. Njie fortel om å vere i blodtåka: «Samtidig klarer jeg ikke å dempe brølet i meg som sier det jeg ikke kan si. Det jeg ikke kan tenke. At dette er helt urimelig. At det som er påført oss, er så mye mer gjennomgripende jævlig enn det hun opplevde den gangen.». Eg har lese avsnittet mange gongar, men eg blir framleis svimmel av orda. Andreassen får her ansvaret for kva ho har påført av skade på Haddy Njie ved å fortelje om kva Trond Giske har gjort mot henne».

To lærdommer: 1. Å gi varslerne ansvaret for den belastning de påfører andre, er å snu problemstillingen på hodet. 2. For å sikre oss flere og bredere perspektiver i saker vi dekker, bør vi oftere se Oslo-diskusjoner med et blikk utenfra. Vi bør lese Bergens Tidende og andre lokal- og regionaviser.

6. Hva er maktkamp og hva er det ikke? I Sunniva Andreassens tilfelle hadde hun ingenting å tjene på å stå fram, personlig eller politisk. Hennes opplevelser med Trond Giske var fra 2008 og 2009, og hun trakk seg fra politikken etter den andre hendelsen. Dette var altså lenge før Hadia Tajik var i nærheten av Arbeiderpartiets ledelse eller noen angivelig maktkamp mot Giske. Haddy Njie, en ektefelle som står opp for sin ektemann, har derimot mye å tjene på å bedre offentlighetens inntrykk av hennes mann.

Lærdom: Vi skal alltid stille oss spørsmål om motivet til den som snakker.

7. I programmet Lindmo, som ble sendt på NRK i helgen, kalte Haddy Njie egen ektemann for «uutholdelig umoden» fordi han ikke reflekterte over egen makt og hvordan andre oppfattet ham. «Jeg tror at man kan sette andre mennesker i en situasjon de opplever som veldig ubehagelig eller upassende eller at grensene deres blir presset, uten at den som har makt forstår det», uttalte hun. I Ukeslutt på NRK Radio møtte hun varsler Sunniva Andreassen. «Jeg blir opprørt. Jeg er i en vanskelig situasjon hvor jeg er satt til å motsi en av Norges mest populære og folkekjære kvinner». (…) «Du er også en person med makt. Hva med din makt?», spurte Andreassen. «Man blir blind på sin egen makt. Ikke bare menn blir det, men det kan også kvinner bli. Kan godt hende jeg undervurderer kraften i at jeg mener det jeg mener», svarte Njie.

To lærdommer: 1. Det er ikke bare menn som har makt og som kan bruke den. 2. En mindre kjent ektefelle enn en av Norges mest kjente TV-personligheter, ville neppe ha fått samme gjennomslag i sitt forsøk på å renvaske en anklaget ektemann.

8. NRK er mye mer enn bare fredags- og lørdagsunderholdningen på TV. Sosiale medier kokte etter at Njie fikk snakke uimotsagt på Lindmo, men hun møtte kritiske spørsmål i Ukeslutt på NRK Radio.

Lærdom: Vi kan med fordel lytte mer til radio.

9. En praksis som ville vært utenkelig for medier som redigeres etter Vær Varsom-plakaten, er fullt mulig for et forlag som vil fortelle en best mulig historie.

Lærdom: Retten til samtidig imøtegåelse og tilsvar burde vært den samme i bøker som i aviser, men så lenge den ikke er det, er det vår jobb å sjekke og kontrollere mot vårt etiske regelverk før vi videreformidler påstander som fremmes i bøker.

10. Metoo handlet om mye mer enn Trond Giske. Kvinner og menn over hele verden reiste seg mot seksuelt ladet maktmisbruk, smått og stort, som spesielt mange kvinner har opplevd, men ikke lenger skal tåle.

Lærdom: Glem aldri hva metoo egentlig dreier seg om!