Demningen slår sprekker

Nav-sjefen og statsråden krangler i full offentlighet.

Hva visste arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) om Nav-skandalen, når fikk hun vite om den og hva gjorde hun for å stanse den? Har hun villedet og feilinformert Stortinget?

Dette er spørsmål som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vil ha svar på. Svarene avgjør om det vil bli fremmet mistillitsforslag mot statsråden.

Mens kontrollkomiteen graver seg ned i dokumenthauger og sender stadig nye spørsmål til departementet om saken, avdekker mediene bit for bit skandalens forløp.

Den fjerde statsmakt – mediene – har fått pepper for at den i likhet med de tre andre statsmaktene – Stortinget, regjeringen og domstolene – ikke på noe tidspunkt klarte å avsløre den største justis- og sosialpolitiske skandalen i Norgeshistorien i fredstid.

Mediene toppet laget da Kjell Inge Røkke var i retten. Det var ingen journalister til stede da tingrettene over hele landet dømte trygdede til fengselsstraff på uriktig grunnlag.

Men når mediene først får ferten av en stor sak, kommer de i flokk og følge i full fart. Det kritiske søkelyset rettes nå mot makthaverne og ikke mot den uskyldige kvinne og mann. Slik skal det være.

Les også: – Stortinget kan ikke godta at Hauglie nekter å svare på om hun har feilinformert offentligheten

Mye nytt er avdekket denne uka som ikke styrker statsrådens sak. Tirsdag avslørte Aftenposten at regjeringen allerede i februar 2017 visste at nordmenn i utlandet hadde krav på trygdeytelser og at norsk praksis var i strid med EU-retten.

I 2015 involverte nemlig regjeringen seg i en sak der den britiske staten ville ta trygdeytelsene fra en kvinne som hadde flyttet til Spania. Kvinnen ble frikjent av EU-domstolen som slo fast at det er lov å ta med seg trygdeytelser til et annet EU/EØS-land.

Regjeringsadvokaten, Statsministerens kontor, Arbeids- og sosialdepartementet, Justisdepartementet og Finansdepartementet fikk alle tilsendt dommen da den forelå i februar 2017.

Arbeidsminister Hauglie burde da ha instruert Nav om å forandre praksis siden den åpenbart var i strid med EU/EØS-lovverket.

Enten må et helt kobbel av byråkrater ha sovet kollektivt i timen, eller så var det et politisk ønske om å glemme dommen. Den sto i veien for norsk trygdepolitikk.

Statsråden nevnte ikke dommen da hun redegjorde for Stortinget om Nav-saken. Uansett viser dette at statsråden på et tidlig tidspunkt burde ha visst at Nav var på ville veier med sin lovforståelse.

Les også: «Hun er allerede i faresonen for å bli møtt med mistillit»

Onsdag avslørte VG at Nav-sjef Sigrun Vågeng og statsråd Anniken Haugli ikke lenger er så gode busser som de har gitt inntrykk av.

De krangler i full offentlighet om kjennskap til mulige justismord. Hauglie mener at det er veldig alvorlig at Nav allerede i februar 2019 visste at det var rettssaker i gang som følge av feil rettspraksis.

Denne informasjonen fikk departementet først 30. august. Sigrun Vågeng hevder at statsråden tolker et internt brev om dette feil. Påstand står mot påstand. Statsråd mot etatssjef. Det er sterk og sjelden kost i norsk forvaltning.

TV 2 opplyste torsdag at daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch i et møte med Nav i september i år spurte om det var noe vesentlig nytt.

Svaret var nei. Forrige møte mellom dem var 20. mars. Siden den gang var Nav gjort kjent med at folk var uskyldig dømt. Det var sendt brev om det til politiet, men Riksadvokaten ble holdt utenfor.

Saksordfører for Nav-skandalen i kontrollkomiteen, Eva Kristin Hansen (Ap), sa til Dagsavisen torsdag at hun hadde vurdert sin stilling hvis hun hadde vært «Nav-direktør» eller «ansvarlig statsråd». Etter Hansens mening blir Nav-saken mer og mer alvorlig. Alarmen burde ha gått langt tidligere.

Det blir for enkelt å bruke Nav-direktøren som lynavleder for det man selv burde ha visst. «Det er statsråden som er ansvarlig overfor Stortinget», understreker Eva Kristin Hansen.

Opposisjonen er foreløpig ikke på statsrådsjakt, men det blir tatt for gitt at statsminister Erna Solberg på et tidspunkt gir Hauglie silkesnoren.

Beste tips er at det skjer like før jul i forbindelse med en mulig regjeringsendring. Anniken Hauglie er ikke den eneste statsråden fra Høyre som henger utslitt i tauene. Statsministeren trenger å skifte ut statsråder.