Kontrollkomiteen krever at Hauglie svarer: – Det er ekstremt uredelig og lite tillitvekkende

Anniken Hauglie (H) ville i går ikke svare på om hun fortsatt mener at Nav allerede i februar kjente til pågående straffesaker som følge av feil rettspraksis. Nå krever Kontrollkomiteen på Stortinget at statsråden svarer.

– Vi kan ikke leve med at en minister i regjeringen går til fullt angrep på egen etat i avisene i en av våre største skandaler i nyere tid, blir tilbakevist i offentligheten, for så å nekte å svare på om angrepet hennes var feil. Det er ekstremt uredelig og lite tillitvekkende, sier Freddy André Øvstegård, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for SV på Stortinget.

Tirsdag uttalte Hauglie følgende til VG:

– Det er veldig alvorlig at Nav allerede i februar 2019 satt på kunnskap om at det fantes pågående straffesaker, som følge av feil rettspraksis. Det er informasjon som departementet først fikk 30. august.

Hauglie viste til en intern e-post datert 25. februar 2019, som ble sendt fra Nav Klageinstans til blant andre ledelsen i Nav arbeid- og ytelser. E-posten avsluttes med:

«Når departementets brev foreligger må det foretas avklaring på flere områder bla hvordan pågående straffesaker skal håndteres. Det må muligens lages en kommunikasjonsstrategi i forhold til endring av praksis».

Til VG tirsdag ville Hauglie for første gang ikke svare på om hun hadde tillit til Sigrun Vågeng som Nav-direktør. 

Les også: – Nav-ledelsen og statsråden må gå av

Nav-direktøren slo tilbake

Onsdag gjorde Nav-direktør Vågeng det klart at Nav i februar ikke hadde kunnskap om pågående straffesaker som følge av feil rettspraksis.

«En klønete formulering i en intern e-post har skapt et inntrykk av at NAV allerede i februar 2019 visste at folk satt i fengsel fordi vi behandlet saker feil. Det stemmer ikke – og det var ikke det denne e-posten adresserte. Da denne mailen ble skrevet, var vi ikke klar over at vi hadde feil lovforståelse om opphold i EU/EØS. Mailen var et varsel om praksisendring for korte opphold, framover i tid», skrev Vågeng.

Dagsavisen kontaktet departementet torsdag for å få svar på om Hauglie fortsatt står ved det hun sa til VG og om hun kontaktet Vågeng før hun gikk hardt ut mot Nav.

Departementets kommunikasjonsavdeling ga beskjed om at statsråden ikke hadde noen «ytterligere kommentar». Hauglie ville heller ikke svare på om hun fortsatt har tillit til Vågeng som Nav-direktør. 

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Må svare Kontrollkomiteen

I går hadde kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget møte om Nav-skandalen. Komiteen har nå bedt Hauglie om å avklare hva som er riktig versjon av den omstridte e-posten.

– Stortinget kan ikke godta at Hauglie nekter å svare på om hun har feilinformert i offentligheten. Vi kan ikke godta at det står uavklart hva den interne e-posten i Nav egentlig handlet om. Ord mot ord holder ikke i en så alvorlig sak, derfor har SV gjennom kontrollkomiteen krevd svar fra Hauglie. Hun kan ikke nekte å svare oss, sier Øvstegård.

Les også: Nav-skandalen: – ESA har sviktet som tilsynsorgan

Freddy Øvstegård (SV) er ikke fornøyd med svarene statsråd Hauglie har gitt så langt.
Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

SVs Freddy André Øvstegård har stilt statsråden en rekke spørsmål etter at Nav-skandalen ble kjent. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix 

I går fikk Kontrollkomiteen svar på spørsmålene som ble stilt til statsråden 14. november. Øvstegård er ikke fornøyd med svarene som er gitt så langt.

– Det er fortsatt mange spørsmål som må besvares. Hver gang departementet beviselig har fått vite noe, så svarer ministeren at det ikke er relevant for sakskomplekset. Det framstår lite tillitvekkende.  

Dagsavisen har lagt fram kritikken for Arbeids- og sosialdepartementet. I en e-post svarer Hauglie: 

– E-posten det refereres til oppfatter jeg som ny informasjon, slik den er formulert. Jeg mener at komiteen burde få vite om dette, så får komiteen trekke sine egne konklusjoner.

Les også: Uføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp