Alvorlig for Hauglie

Det er Stortingets plikt å si kraftig fra hvis statsråden ikke har gjort jobben sin.

Aftenposten avdekket tirsdag at regjeringen allerede i 2017 visste at nordmenn i utlandet hadde krav på trygdeytelser.

Regjeringsadvokaten og to departementer ble da orientert om en dom i EU-domstolen som slo fast at Norge ikke kan stille krav om at nordmenn må oppholde seg i Norge for å få sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.

Bakgrunnen er at Norge i 2015 engasjerte seg i en sak mellom Storbritannia og en engelsk kvinne som hadde mistet sine trygdeytelser da hun flyttet til Spania.

Sammen med den britiske staten tapte Norge saken i EU-domstolen. Dommen slo fast at det er lov å ta med trygdeytelser til et annet EU-land. Denne EU-dommen fikk Nav til å konkludere med at Norge har tolket regelverket feil.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) opplyste ikke om EU-dommen og regjeringens rolle i rettssaken da hun redegjorde for Stortinget 5. november.

Professor ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Christoffer Conrad Eriksen, sier til Aftenposten at statsråden skulle ha informert Stortinget om en rettssak som har betydning for tolkningen av EUs trygdeforordning.

Statsråden burde ha opplyst Stortinget om at den norske regjeringen hadde engasjert seg i EU-domstolens behandling av saken med den britiske kvinnen.

Stortinget har krav på å bli opplyst om alle relevante sider ved saker det har til behandling. Kontroll- og konstitusjonskomiteen må nå sende nye brev med flere spørsmål til statsråden om Nav-skandalen.

Feilaktig informasjon til Stortinget om hvordan trygdeforordningen skal forstås og praktiseres, kombinert med mangel på reaksjon da Nav-skandalens omfang til slutt gikk opp for henne, har allerede plassert statsråd Anniken Hauglie i faresonen for å bli møtt med mistillit.

Hvis Hauglie også etter Stortingets mening har brutt informasjonsplikten fordi hun ikke opplyste om EU-dommen, må det utløse et mistillitsforslag.