Ble det litt mye, VG?

VG ble felt i PFU for Bar Vulkan-saken. Det var ventet. Men avisen ble også felt for sin egen evalueringsrapport. Ikke fullt så ventet.

VGs dekning av Trond Giskes dansing på Bar Vulkan en sen nattetime midt under nominasjonsprosessen til Trøndelag Ap, har vært den store mediesaken i flere måneder. En video som viste Giskes dans sammen med en ung kvinne, reiste nye spørsmål om dømmekraften hans, og om det var for tidlig å gi den avgåtte Ap-nestlederen ny tillit. Det var jo nettopp kombinasjonen av alkohol og unge kvinner som hadde ført Giske ut i de problemene som metoo-skandalen handlet om – også ifølge Giske selv.

Den 27 år gamle kvinnen på videoen, Sofie, har senere sagt at hun følte seg presset og dårlig behandlet av VG da avisen skrev om saken. Det er også blitt hevdet at avisas journalist Lars Joakim Skarvøy fabrikkerte et sitat i artikkelen om Vulkan-dansen: «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra».

Les også: Han skulle aldri vært der

VG har siden fjernet sitatet. Den detaljerte gjennomgangen i avisas evalueringsrapport konkluderer med at det ikke er oppdiktet. Det er en oppsummering av det Sofie ga uttrykk for, også overfor sjefredaktør Gard Steiro på telefon. Problemet var at Sofie ikke ville siteres i VG i det hele tatt.

Hun ville ikke være en mediefigur. Hun ville bare at hele greia skulle forsvinne. VG presset altfor hardt på for å få henne til å være en kilde i saken likevel. Det presset ble utøvd av redaktører så vel som journalister.

For de tre journalistene som hadde byline på saken, har konsekvensene vært til dels alvorlige. Ingen av dem jobber i dag med nyhetsjournalistikk om norsk innenrikspolitikk i VG. Én av dem er sendt ut i permisjon.

Les også: Den hardeste kritikken mot VG bygget på sviktende premisser

For VG-redaktørene, som var til dels dypt involvert i arbeidet med saken både før og etter at den ble publisert, har det vært enklere. Ingen av dem har måttet tåle de konsekvensene som ble de tre journalistene til del. Ingen har blitt omplassert, ingen har måttet ta permisjon.

PFUs behandling i går ble en ny bekreftelse på dette skjevforholdet. Pressens Faglige Utvalg mente at VG brøt fem paragrafer i selve nyhetsdekningen og kildearbeidet: Paragrafene 3.2, 3.3, 3,7, 3.9 og 4.14. Dette har VG vært enig i hele veien.

Det nye er at også VG-redaktørenes egen evalueringsrapport om Bar Vulkan-videoen ble felt på to av de samme paragrafene: Paragraf 3.3 om å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter, og punkt 3.9: «Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen».

Rapporten er skrevet av VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken. Hun blir altså felt i PFU for de samme overtrampene som fikk så alvorlige konsekvenser for hennes underordnede. Umiddelbart etter møtet slo sjefredaktør Gard Steiro likevel fast et dette ikke får noen konsekvenser for Håndlykken.

Les også: VG felt på fem punkter for dekningen av dansevideoen med Giske

Isolert sett er det bra. Presseetiske feiltrinn av denne typen skal normalt ikke få personalmessige konsekvenser. Om alle journalister som blir felt i PFU skulle omplasseres eller sendes ut i permisjon, ville de bli dels veldig tomt, dels veldig kaotisk i landets redaksjoner – og det ville gått hardere ut over andre medier enn VG: TV 2 ligger på PFU-toppen for 2018, fulgt av Tidens Krav, Avisa Nordland, Aftenposten og Nordlys.

Det unike ved VG-saken er at avisen har latt være å følge det viktige prinsippet om at det er redaktørene, som ledere, som skal ta ansvaret når det begås feil i en redaksjon.

Avisas reaksjon på PFU-kjennelsen bekrefter dette problemet. Prinsippet er viktig fordi journalistene må vite at de har noen i ryggen. Journalister som er redde for å miste jobben hvis de gjør en feil av dette formatet, er dårlige journalister. En redaksjon der folk må regne med at de blir stående alene med ansvaret dersom noe ikke går som det skal, står i fare for å utvikle en fryktkultur og et dårlig klima for samarbeid og tillit.

Det er et alvorlig aspekt ved denne saken. Ikke bare for VG, men for alle aviser som har redaktører som slutter opp om denne måten å håndtere feilgrep på.