Kommentar

Erna er ledestjerna

Et smart trekk av Erna Solberg.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Høyre-leder Erna Solberg har skrevet bok. Om politikk. Boka har fått tittelen «Veien videre». Det må bety at Erna Solberg (62) helhjertet ønsker å stille til valg også i 2025. Målet er igjen å bli statsminister. Og skal vi tro meningsmålingene, er det store sjanser for et slikt utfall. Høyre får 36,9 prosent på den siste målingen til Opinion.

Erna er fortsatt ledestjerna i Høyre. I fjor ble det spekulert på om hun kom til å kaste inn håndkleet på årets landsmøte, som går av stabelen om to uker. Men det var røyk uten ild. Erna Solberg er innstilt på å stå på i politikken i flere år framover. Derfor er det et smart trekk av henne å skrive bok om politiske utfordringer. Gjennom boka legger hun føringer på hva Høyre bør mene, både på årets landsmøte og ikke minst i stortingsvalgprogrammet som skal vedtas om to år.

Budskapet i 2011-boka står seg fortsatt.

I den forbindelse er det interessant å minne om Erna Solbergs forrige politiske bok. Den kom i 2011 og hadde tittelen «Mennesker, ikke milliarder». Da garanterte Solberg at partiet under hennes ledelse ikke vil være med i en regjering som skaper flere nullskatteytere. Bakteppet er det faktum at en fullstendig fjerning av formuesskatten vil føre til at det blir atskillig flere nullskatteytere her til lands.

Høyre har forgjeves lett etter en alternativ løsning for å unngå denne effekten, men partiet har ennå ikke funnet en slik modell. Derfor er gjeldende politikk at Høyre nå nøyer seg med å ville fjerne formuesskatten på arbeidende kapital – altså aksjer, næringseiendom og driftsmidler i bedrifter. I den nye boka drøfter Erna Solberg holdningen til formuesskatten. Høyre-lederen peker på flere uheldige effekter ved denne særnorske skatten, men hun nevner ikke forholdet til nullskatteytere.

I boka går Erna Solberg inn for å redusere formuesskatten og heller øke selskapsskatten noe. Det er en tilnærming hun mener «har noe for seg». Skatt på overskudd, i motsetning til formuesskatt, betales bare når bedriften går i pluss. På basis av skatteutvalgets utredning håper hun på en mer saklig debatt og uttrykker håp om et bredt forlik. Å fjerne formuesskatten helt synes imidlertid å være en fjern tanke. Budskapet i 2011-boka står seg fortsatt.

I den nye boka advarer Erna Solberg kraftig mot å detaljstyre kommunene gjennom bemanningsnormer. Det hører med til historien at det var hennes egen regjering som innførte normen for antall lærere i skolen. Solberg unnskylder seg med at dette var et ufravikelig krav fra KrFs side.

Hun argumenterer samtidig godt med at lærernormen fortrenger tiltak som har bedre dokumentert effekt på elevenes læring. Det er gode muligheter for at denne normen kan bli fjernet ved neste korsvei. Høyre og Fremskrittspartiet har nemlig flertall på den nevnte meningsmålingen.

Erna Solberg tar klar avstand fra påstanden om at Høyre sitter stille i båten. Hun viser til utstrakt reisevirksomhet rundt om i landet og de mange forslagene Høyre har lagt fram i Stortinget. Erna Solberg lanserer riktignok noen nye tanker i boka, men helhetsinntrykket er at hun holder stø Høyre-kurs – nesten rett fram.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen