Kommentar

Støre blir større

Senterpartiets kollaps er ikke bare dårlig nytt for Arbeiderpartiet. Og i alle fall ikke for Jonas Gahr Støre.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Så lenge Ap og Sp var jevnstore på målingene, hadde Jonas Gahr Støre et stort problem: Han var ikke den ubestridte lederen på rødgrønn side. Det gjør noe med autoriteten din når samarbeidspartneren din ikke vil ha deg som sjef, er uenig med deg i helt sentrale spørsmål og i tillegg går til angrep på deg.

Nå er dette i ferd med å forandre seg radikalt. Onsdag fylte Jonas Gahr Støre 61 år. Innimellom et besøk til frisøren, en liten feiring med familien og et Teams-møte med Utdanningsforbundet, brukte han bursdagen til å holde to foredrag om Norge i en urolig verden. Ett på BI i Nydalen, og ett på Universitetet i Oslo på Blindern.

Utenrikspolitikk og de store sammenhengene er Støres hjemmebane. Under fireords-overskriften Kina, klima, digitalisering og ulikhet risset han opp en skisse for hvordan en eventuell Støre-regjering vil tenke rundt disse spørsmålene.

Kinas vekst og styrke endrer den geopolitiske situasjonen dramatisk. Og det skjer raskt. For Støre fører det til en opplagt konklusjon: Vi klarer oss ikke best alene. Norge må samarbeide tettere med våre naboland. I Norden, og i Europa gjennom EØS. Ta den, Trygve Slagsvold Vedum.

Klimakrisen gjør at energisystemene verden rundt forandres i et rasende tempo. Det har aldri skjedd noen gang i historien uten at det følger store politiske omveltninger i kjølvannet. «Ap har best politikk på dette. Det er mye mer dyptgripende og komplisert enn å sette en dato for når man skal slutte med olje. En sluttdato er dårlig for industrien, dårlig for økonomien og dårlig for klima». Ta den, Audun Lysbakken.

Også når det gjelder digitalisering og ulikheter strutter Støre av selvtillit: Det er den norske modellen med sterke fagforeninger og et trepartssamarbeid som gjør arbeidslivet best rustet til store omstillinger. En solid stat med god skatteinngang er best egnet til å håndtere raske endringer. Ta den, Erna Solberg.

Det er verdt å merke seg at SV-leder Audun Lysbakken konsekvent nekter å stille ultimatum på en sluttdato for oljeleting

Legg til at det er Støres foretrukne alternativ – en flertallsregjering med Ap, SV og Sp – som er best likt av velgerne. Også på bygda faller det nå bedre i smak enn Trygve Slagsvold Vedums «Ap/Sp-baserte» regjering.

Motsetningene mellom de tre rødgrønne partiene er reelle. Men de er ikke så store at det ikke vil kunne la seg gjøre å finne kompromisser. Det er verdt å merke seg at SV-leder Audun Lysbakken konsekvent nekter å stille ultimatum, for eksempel på en sluttdato for oljeleting. Et rødgrønt oljekompromiss som oppfattes som interessant i Ap, kan gå ut på at man lar være å åpne nye områder for leting, men at man tillater at det fortsetter i allerede åpnede områder og i disse områdenes umiddelbare nærhet.

Selv om SVs miljøpolitiske talsmann Lars Haltbrekken offisielt fillerister Aps nei til letestans, er ikke denne saken like viktig når sentrale SV-kilder uttaler seg på bakgrunn. Den viktigste grunnen til det, er at SV ikke vurderer et slikt tiltak som i nærheten av nok. En letestans vil ikke ha effekt før lenge etter 2030. Det er helt andre ting som skal til.

Interessant nok er omkvedet i SV at «det er helheten som avgjør» - en velkjent Ap-doktrine. Partiet har konkludert med at de omstillingene Norge skal gjennom de neste årene er så store og kompliserte at det ikke lar seg gjøre å koke dem ned til én - eller noen få – symbolsaker, enkeltkrav eller ultimatum.

Selv blant kvinner i offentlig sektor uteblir det store løftet.

Støres største hodepine er at flertallet til Ap, SV og Sp kan glippe. Både VGs og TV 2s målinger denne uka har det resultatet. Velgerne som har forlatt Trygve Slagsvold Vedum, har satt seg på gjerdet. Hvor de ender når de klatrer ned igjen, vil kunne avgjøre valget, særlig så lenge Ap har problemer med å mobilisere blant fagorganiserte. Selv blant kvinner i offentlig sektor uteblir det store løftet. Men ifølge Norsk Regnesentral, er det fortsatt 78 prosents sjanse for et rødgrønt trepartiflertall.

Hvordan styrkeforholdet internt i en slik regjering vil bli, er helt åpent. Det er usannsynlig, men likevel ikke utenkelig at SV passerer Senterpartiet før valgdagen. I så fall kan nok både Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken være lettet over at SV har tenkt på helheten og ikke kommet med ultimatumer i løpet av valgkampen.