Kommentar

Det rakner for Frp

SV og Sp vokser i Oslo

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Arne Strand

Politisk kommentator i Dagsavisen

Hovedstaden var i mange år Fremskrittspartiets viktigste bastion. Partiet ble født og døpt av Anders Lange i Saga kino. Oslo-mannen Carl I. Hagen bygde en moderne partiorganisasjon. Frp ble etter hvert et parti med betydelig politisk innflytelse.

Da Carl I. Hagen gikk som partileder, tok hans etterfølger, Oslo-damen Siv Jensen, partiet et betydelig skritt videre. Frp ble medlem av regjeringen. Oslo Frp var på høyden av sin makt.

I dag er det bare bleke minner igjen av storhetstiden. Vår Oslo-måling gir Frp 4,7 prosent. Ved stortingsvalget i Oslo i 2017 fikk Frp 9,5 prosent og to stortingsmandater. Meningsmålingen tyder på at partiet kan miste ett mandat fra Oslo. Jon Engen-Helgheim som håper å komme på Stortinget fra Oslo etter å ha tapt nominasjonen i Buskerud, trenger en stor porsjon flaks for å få bli valgt. Det er mest sannsynlig at Christian Tybring-Gjedde blir Oslo Frps eneste representant på Stortinget i neste valgperiode.

Sp får det derimot til i landets største by. Jan Bøhler, som tidligere i år byttet fra Ap til Sp, er med 5,3 prosent sikret en stortingsplass. Ved stortingsvalget sist fikk Sp 2,1 prosent og ingen på Stortinget fra Oslo. Bøhler har sikkert fått god drahjelp av Sps framgang nasjonalt. Men det er neppe noen tvil om at Jan Bøhlers personlige innsats har stor betydning.

Bøhlers kamp for å redde Ullevål sykehus er blitt lagt merke til.

—  

Jan Bøhlers kamp for å redde Ullevål sykehus er blitt lagt merke til. Kampen har bred støtte i Oslos befolkning. Bøhlers og Sps innsats for å få el-sparkesyklene vekk fra fortauene og inn i ordnede forhold, setter Oslo-folk også stor pris på.

Med Ap går det ikke så bra. Med 24,8 prosent blir Ap slått av Høyre som får 27,4 prosent. Med dagens gjeldede valgordning får Ap og Høyre med et slikt resultat fem stortingsmandater hver fra Oslo.

Raymond Johansen kan trøste seg med at han gjør det bedre i Oslo enn Jonas Gahr Støre nasjonalt. Ap har 22,9 prosent på gjennomsnittet av de nasjonale meningsmålingene.

Det har alltid vært slik at Oslo-partiet mister oppslutning når landspartiet sliter. Men koronapandemien og den sosiale nedstengningen av byen er trolig årsaken til at Ap ikke står sterkere.

Det er bred enighet om at Raymond Johansen og byrådet har gjort en god jobb med smittevern og vaksinering. Men det er de negative nyhetene som har preget byrådslederens pressekonferanser. Den slags sliter på populariteten. Oppslutningen om Ap kan bli bedre når bylivet blir mer normalt.

De to andre byrådspartene, SV og MDG, kan glede seg over tallene i denne meningsmålingen. SV får sterke 14,7 prosent. Det er en framgang på mer enn fem prosentpoeng fra stortingsvalget i

Den rødgrønne siden står sterk i Oslo.

—  

2017. Med dette resultatet kaprer SV ett nytt mandat og får i alt tre fra Oslo. Resultatet i Oslo-målingen ligger også betydelig høyere enn snittet på de nasjonale målingene der SV hittil i mai har 8.3 prosent.

MDG som fikk 6 prosent ved stortingsvalget går fram til 7,5 prosent. Med et slikt valgresultata vil MDG få en representant til fra Oslo. Rasmus Hansson som ikke ble gjenvalgt fordi han byttet fra Oslo til Akershus, står nå som nummer to på Oslo-lista. Han blir trolig å finne på Stortinget etter valget.

Den rødgrønne siden står sterkt i Oslo. Partienes oppslutning i hovedstaden foran starten på valgkampen, har alltid vært et godt forvarsel om valgresultatet. Det ligger an til rødgrønn seier.