Innenriks

Frislipp av skjenketider og fjerning av formueskatten – dette vedtok Frp på sitt landsmøte

Fremskrittspartiet har byttet ut Siv Jensen med Sylvi Listhaug på sitt landsmøte, og disse sakene står i parties nye program.

Frps landsmøte vedtok søndag å gå inn for å beholde særfordelene på elbiler. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Med overveldende flertall har Fremskrittspartiets landsmøte vedtatt at de vil la det være opp til utesteder å selv bestemme skjenketidene.

Over 83 prosent av delegatene sa ja til et forslag fra mindretallet i programkomiteen om at skjenkesteder selv skal kunne fastsette sine åpnings-, skjenke- og serveringstider.

– Husk at det er skjenkekontroll. Skikkelig fulle blir hentet ut. Det er god næringspolitikk å la folk styre selv, mente Tor André Johnsen fra Hedmark Frp.

Frp går også inn for et lavere avgiftsnivå på alkohol og for å redusere momsen på matservering til 15 prosent.

Sier nei til vindkraft på land

Heretter skal det kun åpnes for landbaserte vindkraftanlegg dersom en folkeavstemning i den enkelte kommune viser at folket ønsker dette, heter det i formuleringen i partiets nye program, som ble vedtatt søndag.

Flertallet i programkomiteen gikk i utgangspunktet også imot vindkraft på land, mens mindretallet ville skjerpe formuleringen, blant annet med ordet «prinsipielt».

Blant dem som støttet dissensen, er Frp-nestor Carl I. Hagen.

– Vi bør heller vurdere å hindre salg av kraft til utlandet, argumenterte han på det digitale landsmøtet.

En utbygging skal også kun gjøres etter plan- og bygningslovens bestemmelser, mener Frp.

Mindretallets forslag ble vedtatt med 54,8 prosent av stemmene til de 230 delegatene.

Vil fjerne hele formuesskatten

Et forslag om å fjerne formuesskatten helt ble vedtatt med overveldende flertall på Fremskrittspartiets landsmøte søndag.

Et flertall i landsstyret hadde i utgangspunktet gått inn for en formulering om at formuesskatten skal reduseres og på sikt avvikles.

– Formuesskatten skal vekk. Her må vi ikke vingle, slo Pål Morten Borgli fra Rogaland Frp fast da Frp diskuterte saken på partiets landsmøte søndag.

FpU-leder Andreas Brännstöm er av samme mening.

– Det er ingen andre land i EU som har formuesskatt i samme omfang som oss. Den er unødvendig, upresis og urettferdig, fastslo han.

Over 70 prosent av delegatene var enig og stemte dermed for mindretallets forslag om å avvikle formuesskatten helt.

Vil beholde særfordeler på elbiler

Et klart flertall på Frps landsmøte sa nei til å fjerne særfordelene på elbiler.

Et forslag om å behandle alle biler likt, skapte stor debatt på da Fremskrittspartiets landsmøte diskuterte forslaget til nytt partiprogram søndag.

På bordet lå et forslag fra et mindretall i programkomiteen å fjerne særfordelene for elbiler.

Blant dem som støttet forslaget, var Frp-nestor Carl I. Hagen.

– Vi har alltid akseptert at bilister skal betale for bygging og vedlikehold av veinettet. Derfor er dette et prinsipielt riktig standpunkt. Jeg ser ingen grunn til at det skal være noen forskjellsbehandling, sa han.

Saken fortsetter under videoen

Likebehandling av alle biler vil blant annet føre til at det også må betales moms på elbiler, påpekte Frps næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad.

– Disse inntektene kan brukes til å redusere avgiftene for alle biler, påpekte han.

På motsatt side sto blant andre Hermann Fåne i FpU.

– Frp er bilistenes parti. Elbilen er den eneste billetten vi har til Frps drømmesamfunn på veien, uten avgifter og bompenger, framholdt han.

Nesten 59 prosent av delegatene sa seg enige og vendte tommelen ned for forslaget.

Listhaug ut mot innvandring og bistand

– Innvandrings- og integreringspolitikken har spilt fullstendig fallitt, sa Listhaug da hun søndag holdt sin første tale som leder for Fremskrittspartiet.

Et bevis er koronasmitten blant innvandrere, mener hun.

– Gjennom hele pandemien har smittetallene, spesielt i Oslo, vært holdt oppe av at enkelte innvandrergrupper ikke forholder seg til reglene vi alle er forpliktet til å følge, sa Listhaug i den 45 minutter lange talen.

I programmet som skal vedtas senere søndag, går Frp inn for å gjøre det vanskeligere for innvandrere å komme inn i Norge. Partiet vil fjerne muligheten til å søke asyl ved grensa og gjøre det vanskeligere å få statsborgerskap.

Frp går i tillegg inn for å redusere bistandsbudsjettet til maks 0,7 prosent av bruttonasjonalinntekten.

– I vår nye program foreslår vi kraftige kutt i bistanden, men mer penger på å hjelpe flyktninger i nærområdene, sa Listhaug.

Vil at staten tar halve regningen for vedlikeholdet på fylkesveier

Staten bør bidra med like mye som fylkene til vedlikehold av fylkesveiene, mener Fremskrittspartiet.

En dissens om saken ble vedtatt med stort flertall på partiets digitale landsmøte søndag.

– De rødgrønne hadde sitt prestisjeprosjekt med å løse utfordringene med fylkesveiene, men det endte med et gedigent mageplask. Fylkeskommunene greier ikke dette. Vi må ta fylkesveiene tilbake til staten, mente nyvalgt medlem til sentralstyret Truls Gihlemoen fra Innlandet Frp.

Over 60 prosent av de 230 delegatene vendte tommelen opp for mindretallets forslag.

Frps tanke er at det skal etableres en belønningsordning der staten bevilger like mye til vedlikeholdet av fylkesveiene som fylkene selv går inn med.

Tommel ned for bemanningsnorm på sykehjemmene

Frp-leder Sylvi Listhaug ønsket å innføre en bemanningsnorm på alle sykehjem. Men landsmøtet sa nei til forslaget.

Med knepent flertall vedtok landsmøtet mindretallets dissens om å fjerne punktet om bemanningsnorm fra partiets nye program.

Mens drøyt 46 prosent av delegatene sa ja til bemanningsnorm, sa nesten 54 prosent nei.

FpU led nederlag om karensdag

Fremskrittspartiets ungdom kjempet hardt for å få Frp-landsmøtet med på å innføre en karensdag ved sykdom. Men landsmøtet sa nei.

Forslaget falt med nesten 59 mot drøyt 41 prosent av stemmene.

I forkant av avstemningen advarte nestleder Terje Søviknes og stortingsrepresentant Erlend Wiborg mot å gå inn for innføring av en karensdag.

– Det er ekstremt lite strategisk, sa Søviknes.

FpU-leder Andreas Brännström argumenterte på sin side med at Norge både har det rauseste sykelønnsordningen i verden – og det høyeste sykefraværet.

– Dette koster skattebetalerne og bedriftene 69 milliarder kroner i året, sa han.

Vil at 17-åringer skal få ta førerkort

Fremskrittspartiets landsmøte har vedtatt å redusere aldersgrensen for ordinært førerkort på bil til 17 år.

Et mindretall av landsstyret i Frp hadde tatt dissens på forslaget om å sette ned dagens aldersgrense på førerkort for bil da partiet skulle stemme over nytt partiprogram søndag.

Et flertall på 55 prosent av landsmøtet stemte imidlertid for å beholde forslaget, som gikk ut på at 17-åringer bør få ta førerkort.

Et flertall på 57 prosent av landsmøtet gikk derimot inn for en dissens om å åpne for at 15-åringer skal få kjøre moped.

Overveldende flertall vil beholde kontantstøtten

Et forslag om å avvikle kontantstøtten ble grundig nedstemt på Fremskrittspartiets landsmøte søndag.

Forslaget fra et mindretall i programkomiteen falt med 25 mot 75 prosent av stemmene.

Fremskrittspartiets ungdom (FpU) er blant dem som mener at kontantstøtten har utspilt sin rolle og at man ikke bør betale folk for ikke å bruke velferdstjenester som barnehage.

– Vi må tørre å se på velferdskutt. Velferdsstaten har gått fra å være et sikkerhetsnett til å bli et hoppeslott, argumenterte Herman Fåne i FpUs sentralstyre.

Frp-nestor Carl I. Hagen minnet derimot om at da Frp var med på å innføre kontantstøtten i 1984, var tanken at staten skal betale det samme uansett om det er en barnehage eller foreldrene som passer barna.

I 2017 var Frp med på å øke støtten til 7.500 kroner i måneden da partiet satt i regjering.

Vil øke lagringstiden for overvåkingsvideo

Et overveldende flertall av Fremskrittspartiets landsmøte vil at filmer fra overvåkingskameraer skal lagres i 16 dager, mot dagens sju.

Resolusjonen fra Trøndelag Frp går ut på at politiet må få bedre muligheter til å sikre bevis i straffesaker. Etter dagens regler må opptak fra overvåkingskameraer slettes etter sju dager. Den korte tiden gjør at politiet i mange saker går glipp av viktige eller avgjørende bevis i mange straffesaker.

– Fremskrittspartiet mener at overvåkingskameraer bidrar til å øke sikkerheten til innbyggerne, skrev forslagsstillerne som fikk et tydelig flertall med seg på forslaget om å utvide lagringstiden for opptak til 16 dager.

Truls Gihlemoen fra Innlandet Frp og medlem av sentralstyret ville at resolusjonen skulle nedstemmes, men fikk ikke flertallet med seg.