Nyheter

Blar opp for Stovner-ungdom: – Vi regner ikke med noe fra storsamfunnet, så vi som bydel får ta hovedtyngden

Barn og unge i Bydel Stovner har vært hardt rammet under pandemien, og mange har mistet både skole og fritidstilbud. Nå bevilger bydelsutvalget en million kroner ekstra, for å få ytterligere 100 unge ut sommerjobb.

I en ny delrapport knyttet til barne- og unge, som ble presentert for bydelspolitikere i Bydel Stovner torsdag, kommer det fram at det haster med å sette inn ekstra tiltak på en rekke områder for å ruste Bydel Stovner bedre for fremtiden.

Ekstra penger

– Som et ledd i dette er det blitt enighet om å bevilge en million kroner ekstra for å få unge ut i sommerjobb, sier leder av bydelsutvalget (BU), Rashid Nawaz (Ap) til Dagsavisen.

Stovner bydel i Oslo er særlig hardt rammet av koronapandemien, og har uke etter uke toppet Oslos smittestatistikk. Tidligere utfordringer i bydelen har blitt langt større, noe som vil kreve ekstraordinære tiltak på en rekke områder for å ta igjen etterslep og for å hindre varige negative konsekvenser for oppvekst, læring, helse, sysselsetting og inntekt.

– Ungdommen på Stovner er hardt rammet. Tiltak må derfor settes inn raskt. Ansvaret for at dette gjøres hviler ikke på bydelen alene, men også på Oslo kommune og nasjonale myndigheter som styrer kommuneøkonomien, sa leder av Koronautvalget, Erik Orskaug til Dagsavisen mandag.

Også i en rapport bestilt av byrådet, påpekes det at mange, særlig barn og unge sliter psykisk som en følge av pandemien.

Nå vil byrådet styrke innsatsen innen psykisk helse, og i slutten av mars omdisponerte byrådet 10 millioner kroner til formålet. Men helsebyråd Robert Steen (Ap) ønsker mer.

– Jeg presser på for å få mer penger i revidert budsjett, og vi har diskusjoner rundt dette. Signalene fra bystyret er også at dette er et område som der er innlysende at det satses på, og jeg håper de støtter dette, sa Steen til Dagsavisen tordag.

Høyres fraksjonsleder i Helse- og sosialutvalget i bystyret, James Stove Lorentzener klar på at Bydel Stovner trenger ekstratiltak.

– Vi forventer at byrådet tar grep i revidert budsjett, uten å vente på regjeringen. Sommerskole, sommerjobber er tiltak vi har ønsket å prioritere, men opplever at byrådet er for tilbakeholdne, dette er året for ekstra innsats ikke pause. Kommunen har allerede flere lavterskeltilbud innen psykisk helse, det kan de bygge videre på og flere av de ideelle organisasjonene har gode tilbud som kommunen kan støtte, sa han til Dagsavisen tidligere i uken.

900 søkere

Bydelen har fått inn 950 søknader, og hatt 500 inne på intervju til 200 sommerjobber. Dette tas av midler som blant annet har kommet fra kommunen sentralt.

Nå tar de av egne penger for å få ytterligere 100 i jobb,

– Vi regner ikke med noe fra storsamfunnet, så vi som bydel får ta hovedtyngden av dette. Vi har noe oppsparte midler i bydelen, og tar fra denne kassa. men det er klart at dette vil gå ut over økonomien vår og senere tiltak. Men nå prioriterer vi barn og unge, sier Rashid Nawaz.

– Likevel ser vi på dette som en vinn-vinn situasjon. For ungdommen, som har hatt et vanskelig korona-år er det bra å få erfaring med arbeidslivet, og ha noe positivt å gå til i sommer. I et normalår er det bra med sommerjobber, men i disse dager er det færre muligheter, sier han.

Bondeliv

Primært er det jobber i bydelene som er aktuelle.

– Vi ser for oss jobber innen butikk og serviceyrker. Vi er i kontakt med næringslivet, og ser for oss en deling av lønnsutgiftene. Vi ser også utenfor kommunene, og mange kunne tenke seg å jobbe på gårder rundt omkring. mange sameier og borettslag kan for eksempel ha bruk for hjelp til plenklipping og maling. Vi er også i dialog med Gravferdsetaten som driver med stell av kirkegårder og gravlunder, sier Nawaz.

Bydelene har også en pott på 750.000 kroner hvor idrettslag og andre organisasjoner kan søke om midler som skal brukes på sommertiltak for barn og unge.

– De kan søke om midler som skal gå til aktiviteter for barn og unge. Dette er ikke nødvendigvis opplegg som koster som mye, men som kan være med på å gi en positiv sommeropplevelse for barm og unge, sier han.

Tom Vestreng

Journalist