Kommentar

Over 50 års okkupasjon

Norge må boikotte Israels apartheidpolitikk, og jobbe for å få andre land med.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Etter over femti år med undertrykkende okkupasjon av palestinerne, og en systematisk økning av israelske bosettinger på palestinsk jord, så er en realistisk tostatsløsning for lengst umuliggjort. Norsk utenrikspolitikk overfor Israel og Palestina må forholde seg til realitetene på bakken.

Tirsdag kom Human Rights Watch (HRW) med en fersk, knusende rapport som slår fast at Israel bedriver apartheid overfor palestinerne, og ber Den internasjonale straffedomstolen om å etterforske Israel for systematisk diskriminering og forfølgelse av palestinerne.

Israel styrer over 6,8 millioner palestinere og 6,8 millioner israelere, men med helt ulike rettigheter og friheter. Rapporten inneholder omfattende dokumentasjon av grove menneskerettighetsbrudd over mange år, som diskriminerende lovverk og planverk, samt uttalelser fra myndighetspersoner.

Lederen av HRW, Ken Roth, sier at undertrykkelsen av palestinerne har nådd en terskel og varighet som kan defineres som apartheid-forbrytelser og forfølgelse. HRW anbefaler at det settes ned en spesialutsending fra FN med mandat til å mobilisere internasjonal handling for å slå ned på Israels systematiske undertrykkelse og diskriminering av palestinerne.

Til tross for den dystre utviklingen med økte bosettinger og gjentatte brudd på menneskerettigheter og folkeretten, har Norge under Solberg-regjeringen økt samarbeidet og handelen med Israel.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide har riktignok kritisert Israel for den stadig mer aggressive bosettingspolitikken på Vestbredden, men samtidig slår hun fast at Norges grunnposisjon overfor Israel og Palestina er den samme som før: en tostatsløsning i tråd med folkeretten.

Dette til tross for at en tostatsløsning overhodet ikke lenger er realistisk. Norges posisjon blir dermed meningsløs strutsepolitikk, som ikke tar høyde for realitetene på bakken. HRWs rapport føyer seg bare inn i rekken over dokumentasjon på at retorisk fordømmelse ikke på noen måte er tilstrekkelig for å få Israel til å endre kurs.

Norge har gjennom den totalt mislykkede Oslo-avtalen dessverre bidratt til å gjøre situasjonen for palestinerne enda verre. Derfor er det viktig at Norge som «fredsnasjon» og forkjemper for menneskerettigheter går foran og setter et eksempel i den vestlige verden med å boikotte handel og samarbeid med Israel.

I de siste ukene har det igjen blusset opp voldelige sammenstøt og luftangrep mellom Israel og Palestina. Noe skyldes konkrete hendelser i Øst-Jerusalem, knyttet til israelske avsperringer av populære samlingssteder under Ramadan og palestinske protester mot dette.

Et bredere bakteppe er det planlagte valget i Palestina neste måned, som det er usikkert hvorvidt vil bli gjennomført eller ikke. Israels statsminister Benjamin Netanyahu prøver også desperat å holde på makten etter at det israelske valget i forrige måned endte uavklart for fjerde gang på rad.

Det politiske landskapet i Israel har de siste årene gått i en stadig mer høyrevridd retning, og ekstreme aktører og anti-palestinsk politikk er blitt stadig mer mainstream, med solid støtte fra Trump-administrasjonen de siste fire årene.

Under president Trump økte antallet bosettinger på det okkuperte Vestbredden med over 9000. Bosettingene ble bygd lenger inn på palestinske områder enn noen gang før. Ifølge den israelske organisasjonen Peace Now, bor det nærmere 661.000 israelske settlere på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Disse bosettingene er ulovlige etter internasjonal lov, siden de etableres på okkupert palestinsk jord, og FNs sikkerhetsråd har gjennom flere resolusjoner forsøkt å sette en stopper for Israels stadige nye utbygginger, uten å bli lyttet til.

Mer enn en tredjedel av Vestbredden er nå annektert av Israel. Dette gjør livet til palestinerne som bor der, helt uutholdelig. Vold og terror fra de ulovlige bosetterne overfor palestinske, kvinner, menn og barn, er dagligdags og har bare økt i omfang de siste årene, med israelske myndigheters stilltiende aksept eller til og med støtte. Nylig angrep bosettere palestinske bønder nord for Ramallah, og ødela tusenvis av mandeltrær, som var en del av et bistandsprosjekt finansiert av Danmark.

FN har gjentatte ganger advart mot den økende volden fra bosetterne på Vestbredden, men til tross for dette blir 91 prosent av sakene henlagt, ifølge den israelske menneskerettighetsgruppen, Yesh Din. Israelske myndigheter lar med andre ord denne terroriseringen av bosetterne pågå, mens all form for motstand fra palestinsk side slås beinhardt ned på, ofte med suspekte og urettferdige rettsprosesser.

Mens voldelige settlere går fri, blir hundrevis av palestinske barn hvert år fengslet og straffeforfulgt.

Norge må vise at menneskerettigheter betyr noe og at over femti års systematisk undertrykking og brudd på internasjonal lov er nok. Dialog og mekling utelukker ikke sterkere pressmidler, som økonomisk boikott. Boikott er ikke et uttrykk for hat mot Israel, tvert imot hjelper det Israel til å kunne være en demokratisk nasjon og levedyktig stat over tid, og støtter opp om israelske menneskerettighetsgrupper og fredsforkjempere.

Tiden er overmoden: Norge må bøte for skadene Oslo-avtalen påførte palestinerne, og boikotte Israels apartheidpolitikk nå. Og vi må jobbe for få andre land med oss.