Slik blir togene seende ut med det nye navnet Vy og ny logo. Konsernsjef i NSB Geir Isaksen (t.h.) og styreleder Dag Mejdell presenterte tirsdag navneendringen for NSB og Nettbuss.

Ikke sov, la oss sove på tog

Det er trangt om plassen i nattogene til Vy. Det er ikke så rart, da 8.880 nordmenn deler på hver seng.

Oppsplittingen av jernbanesektoren har denne avisa vært kritisk til lenge. Ansvarspulveriseringen som har gjort at selv Vy framstår som usikre på hvem som bestemmer hvor mange sovevogner de kan skaffe seg, er et tragikomisk bilde på hvordan framtidas viktigste transporttilbud er blitt plukket fra hverandre.

Både samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) presiserte forrige uke at det ikke er noe i veien for at Vy kjøper inn flere nattog. «Vy kan gjøre en investering på toppen av det vi finansierer, hvis de finner det lønnsomt», sa Solberg i spørretimen onsdag. Det er et defensivt svar, som ikke akkurat stimulerer til satsing. Dersom de reisende skal velge å kjøpe en togbillett framfor en flybillett, må gode tilbud være lett tilgjengelig. Klimagevinsten i å vri særlig innlands flytrafikk over til tog bør gjøre det verdt for regjeringen å bidra med ekstra subsidier, i hvert fall i en startfase.

SVs Lars Haltbrekken sa til Dagsavisen forrige uke at Vy kunne brukt de 280 millionene som navnskiftet fra NSB kostet, til å utvide nattogtilbudet med nær 50 prosent. Det er spissformulert, men et godt poeng. Når Vy har tatt seg råd til et kostbart navnskifte, mens togtilbudet skranter, er det ikke et signal til befolkningen om at det satses på å få flere til å velge tog. Vi tror en investering i et godt nattogtilbud vil bli svært lønnsomt for Vy. Men kundene kommer når tilbudet er der, ikke omvendt.

Det er bra at flere kjenner på såkalt flyskam når vi velger å reise med fly. Men skammen alene vil ikke endre vanene våre. På lengre strekninger kan en natt i sovekupé være et vel så komfortabelt alternativ som å reise til flyplass, sjekke inn, vente på fly, hente eventuell bagasje, for så å reise til endelig stop-pested. Tog som går fra sentrum til sentrum mens du sover er framtidas transportmiddel. Derfor er det et mysterium at det skal være så vanskelig å legge til rette for at flere kan benytte seg av det.