BÆREKRAFTIG JUL: I år må det være tanken som teller – tenk miljø når du kaver rundt for å kjøpe julegaver. FOTO: VEGARD GRØTT/NTB SCANPIX

Gi en gave som faktisk teller denne jula – en fremtid

Vet du ikke hva du skal kjøpe til søster og bror ennå?

Jula gjør sitt inntog; Coca Cola-bilen ruller over norske TV-skjermer. Det er duket for norgesmesterskap i julegaveshopping. Spørsmålet på alles lepper er; klarer vi å slå rekorden vår på 55,5 milliarder kroner fra i fjor?

Julemarsipanen tårner seg opp etter butikkveggene. Juleøl brygges som om i morgen ikke kommer. Gavetips blir kastet mot oss i hytt og pine. Vet du ikke hva du skal kjøpe til søster og bror ennå?

Vi i Spire ønsker oss at det i år skal være tanken som skal telle. Vi har lyst på en bærekraftig verden til jul. En verden som kan nytes av mange kommende generasjoner. I dag forbruker vi klodens ressurser i en langt raskere takt enn hva den klarer å gjenskape. Gjennom vårt høye forbruk har vi et stort karbonavtrykk. En gjennomsnittsnordmann slipper ut ca 9 tonn CO2 i året, sammenlignet med det globale gjennomsnittet på ca 5 tonn. Det går å regne på hvor mye hver og en av oss «har lov» å slippe ut innenfor rammene av Paris-avtalen, som skal sørge for at vi klarer å begrense jordens oppvarming til 2 grader celsius – helst 1,5. Dette karbonbudsjettet gir hver og en av klodens innbyggere 1,5 tonn CO2 i året til bruk. 9 tonn er ganske langt fra dette.

Forbruk + Transport = CO2

Akademikere kaller det vi nå er inne i for antroposens tidsalder– tiden menneskelig aktivitet har bestemt hvordan miljøet ser ut, ikke erosjon fra istiden eller andre «naturlige» krefter. Vårt hig etter komfort og status gjennom hyppig forbruk har ført med seg en enorm ressursutvinning, ekstremt energiforbruk og lange reiseruter av varer. Denne mentaliteten har tillatt oss å fiske torsk i Norge som sendes til Kina for å bearbeides. Prosessen har blitt effektivisert, torsken har blitt billigere, og utslippene har økt.

Outsourcingens storhetstid. En tid hvor miljøet må vike for de harde og myke julegavene. De 9 tonnene CO2 inkluderer forresten hverken utslipp knyttet til produksjonen av varer vi importerer fra andre land, eller utslipp fra internasjonal transport. Derfor er fotavtrykkene våre enda større.

Vi har siden 70-tallet hatt et markedssystem som har unngått å regulere utslipp for å redde profitteringen. Dette kom nok en gang frem i Paris-avtalen da internasjonal fly- og båttransport ble utelatt fra avtaleteksten. Å regulere disse sektorene ville medført tapt profitt for bedriftseiere. Hvorfor? Fordi de varene vi kjøper ikke blir dyrket på bakrommet på Kiwi nede i gata. Eller sydd sammen på hovedkontoret til H&M i Sverige. De kommer langveisfra.

T-skjorten vi gir i julegave kan ha reist så langt som 35.000 km før den havner under juletreet. Et skip slipper ut 6.300 kilo CO2 på en slik distanse. Ifølge SSB bruker vi 10.600 kroner hver på julegaver hver desember. Det blir mange julegaver, mange kilometer transport, og mye utslipp.

Juleønsker

For å få ned utslippene våre må alle må være med på lasset. Politikere, næringslivet, og forbrukere. Det er derfor vi har en lang ønskeliste i år:

Vi ønsker oss politikere som tenker på alles beste, ikke bare bankkontoen til et fåtall mennesker. Politikere som går i front for å sette ned et strengt regelverk for CO2-utslipp. Hvor alle sektorer er inkludert, også transportsektoren. Da trengs det politikere som går foran i internasjonale diskusjoner og krever regulering av utslipp. Vi ønsker oss et næringsliv som ikke legger kostnader over på miljøet, og som vil bidra til samfunnet de er en del av. Ikke minst så ønsker vi oss at vi forbrukere må være villige til å endre på holdninger og atferd. Forbruke mindre, og tenke kvalitet over kvantitet. Da må vi være villige til å betale litt ekstra i dag for mer bærekraftig produserte og transporterte produkter, slik at fremtidige generasjoner ikke må betale for våre feil i morgen. Vi vil jo at alle skal ha muligheten til å ha et godt livsgrunnlag. I dag, i morgen, neste år, om 100 år.

Spørsmålet er jo da; er vi klare for å ta steget videre, se bort fra julegavekonkurransen og tenke på fellesskapets og fremtidens beste?

Vi i Spire ønsker oss en mer rettferdig handel, med mennesker og miljø i sentrum. Derfor trengs det åpenhet og informasjon om de varene vi kjøper. Det må politikerne pålegge næringslivet. Støtt vårt opprop for en mer rettferdig og bærekraftig handel her.