Felles front for et mer likestilt samfunn

Kjære 8. marskomiteen i Oslo. Hvorfor har det seg slik at de som «identifiserer seg som menn» ikke har stemmerett på 8. marskomiteens parolemøte?

Den allmenne definisjonen på feminisme er at det er en ideologi med mål om å skape frihet, likestilling og rettferdighet for alle, uavhengig av kjønn.

I kraft av at 8. marskomiteen har ekskludert et kjønns demokratiske rettigheter på et møte, vil ikke parolemøtet lenger være, per definisjon, feministisk.

Det er vemodig for de som identifiserer seg som menn og som har et ønske om å bidra, eller for de av oss som erkjenner betydningen av alle kjønns bidrag i likestillingskampen.

Vi vil trekke frem tre store likestillingsseire: Innføringen av allmenn stemmerett (1913), Likestillingsloven (1978) og retten til selvbestemt abort (1978).

Følgende lover har bidratt til mer likestilling i Norge. Og hadde det ikke vært for kvinnebevegelsens innsats i sakene, ville vi antakeligvis nådd dagens likestillingsnivå langt senere.

Dessuten viser virkningene av disse likestillingsseirene hvorfor alle kjønn gagnes: Menn har best livskvalitet i likestilte samfunn  og velstandsøkningen i landet vårt skyldes blant annet økt deltakelse blant kvinner i arbeidslivet. Dette er noen av flere eksempler på at likestilling berører og gagner flere  lag i samfunnet.

Likestillingsseirene berører flere hold i samfunnet, men det samme gjør også likestillingstapene. Det er ikke til å kimse av at vi fortsatt har en lang vei å gå. Det viser seg i et kjønnsdelt arbeidsmarked hva gjelder sektorene og næringene som menn og kvinner jobber i, og hvilke yrker de har.

Dessuten er andelen sysselsatte kvinner som jobber deltid dobbelt så stor som andelen menn som jobber deltid. Ikke desto mindre tjener fortsatt heltidsansatte menn mer enn kvinner, både i offentlig og i privat sektor.

Dersom likestillingsfremmende politikk skal vedtas, er det med andre ord nødvendig å ha med seg mange hold i samfunnet. Da er det kontraproduktivt av 8. marskomiteen å frata stemmerettighetene til en såpass omfattende gruppe: Altså, de som identifiserer seg som menn.

Det er på tide at vi erkjenner menns betydning for likestillingskampen i samfunnet. Det gjøres ved inkludering, ikke ekskludering. 

Vi ønsker 8. marskomiteen lykke til med planleggingen av feiringen av 8. mars, på tross av at en av oss ikke har de samme, demokratiske rettighetene som den andre. Vi håper dere ser behovet for å samle en felles front for et mer likestilt samfunn. 

Hilsen en ung kvinne og en ung mann - men først og fremst to feminister.